Wszystkie posty "środki unijne"

 • Polska Wschodnia stawia na rowery

  W województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim ma powstać ok. 1,5 tys. km ścieżek rowerowych.

 • 2 mln zł z UE na wirtualną platformę edukacyjną

  Politechnika Radomska dostała dofinansowanie z UE w wysokości blisko 2 mln zł na wdrożenie wirtualnej platformy edukacyjnej pozwalającej na korzystanie przez internet z uczelnianej biblioteki,...

 • Aktywizacja bezrobotnych ze środków unijnych w Małopolsce

  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi aktualnie nabór do trzeciego etap projektu „Różne drogi – jeden cel” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Priorytetu VI Programu...

 • Studia podyplomowe za środki unijne

  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 organizowane są konkursy, których laureaci mogą otrzymać dofinansowanie na projekty studiów podyplomowych. Instytucją wdrażającą jest Polska...

 • Fundusze private equity – partner rozwoju rynku wodociągów w Polsce

  Infrastruktura wodociągowa w Polsce wymaga dużych inwestycji w modernizację i rozbudowę instalacji, a także podniesienie efektywności operacyjnej dostawców usług. Niemal 90% rynku usług wodociągowych w...

 • W nauce korzyści z UE są ewidentne

  Wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło polskiej nauce wymierne korzyści, ale mogłyby być one jeszcze większe, gdyby polscy naukowcy aktywniej z Unią współpracowali – uważa...

 • Dopłata z budżetu do unijnych projektów zależna od kursu euro do złotego

  Ewentualna dopłata z budżetu państwa w 2008 roku do projektów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2004-2006 będzie uzależniona od tego, jak kształtować się będzie...

 • W lipcu beneficjenci funduszy UE otrzymali 979 mln zł

  W lipcu 2008 r. na rzecz beneficjentów funduszy strukturalnych wypłacono kwotę ok. 979 mln zł – podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 • Unia Europejska ma dotacje dla branży turystycznej

  Dofinansowanie turystyki ze środków unijnych. Najwięcej unijnych środków na rozwój turystyki jest w regionalnych programach operacyjnych dla województw: zachodniopomorskiego, lubelskiego, podlaskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.