Wszystkie posty "rynek rolny"

  • Wyrównanie dopłat unijnych dla rolników od 2020 r.

    Monitoring rynków rolnych, prace nad konsolidacją instytucji rolnych i utworzeniem Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz wypracowanie rekomendacji dla kształtu wspólnej polityki rolnej UE na lata 2020–2026 to najważniejsze...

  • Agencja Rynku Rolnego umożliwi dostęp do rynków azjatyckich

    Agencja Rynku Rolnego spodziewa się w tym roku stabilizacji na rynkach produktów rolnych. Skupi się na dalszym wspieraniu polskich rolników z sektorów, które ponoszą straty spowodowane rosyjskim...