Wszystkie posty "POWER RING 2010"

  • Innowacyjność w polskiej energetyce

    Marek Woszczyk, wiceprezes URE wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2010 – Regionalny rynek energii Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes URE zaproszony został do sesji...