Wszystkie posty "nowelizacja ustawy"

 • Będzie łatwiej wnioskować o unijne dofinansowanie

  Nowelizacja ustawy wdrożeniowej ma ułatwić korzystanie z unijnych dotacji. Nowe przepisy upraszczają proces ubiegania się o dofinansowanie i ograniczają biurokrację. Tworzą też instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie...

 • Koniec prac nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym

  Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wyzwań rynku pracy, wsparcie uczelni w okresie niżu demograficznego, wzmocnienie praw studentów i doktorantów – to tylko niektóre z...

 • Kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych ma przede wszystkim podnieść próg wartości zamówienia, powyżej którego trzeba ogłaszać przetarg. Projekt ten trafił do trzeciego czytania w Sejmie....

 • Resort finansów chce wprowadzić VAT na dotacje unijne. Materiał wideo!

  Mniej pieniędzy w kieszeni podatników, więcej w państwowej kasie. Wszystko za sprawą zmian w ustawie o podatku VAT. Znowelizowane przepisy o podstawie opodatkowania z pozoru...

 • Polskie przepisy bezpieczeństwa jądrowego zgodne z prawem europejskim

  Polska wdrożyła w terminie dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych. Dokonano tego w drodze nowelizacji ustawy Prawo atomowe, która weszła w życie...

 • Koniec z zatorami płatniczymi?

  Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dokument został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

 • Eksporterzy czekają na zmiany w prawie

  Eksporterzy chcą nowych regulacji dotyczących ubezpieczeń przedsiębiorców zależnych i nowelizację rozporządzenia o polskim pochodzeniu towarów i usług. Zdaniem Zygmunta Kostkiewicza, prezesa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zmiany są raczej drobne,...

 • Plany min. finansów spowodują problemy z unijnym dofinansowaniem. Materiał wideo!

  Ministerstwo Finansów ma już gotowy projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, w którym wprowadzone zostaną kolejne limity zadłużania się samorządów. - To jest kolejny element bardzo niebezpieczny – uważa...

 • Rząd powinien wspierać zatrudnianie osób niepełnosprawnych

  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do premiera Donalda Tuska z apelem o wsparcie działań mających na celu przeciwdziałanie spadkowi zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który...

 • Polityka miejska w MRR

  Kompetencje związane z polityką miejską i zagospodarowaniem przestrzennym przejmie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

 • Ustawa o zapasach zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski

  - Wprowadzone w ustawie rozwiązania nie tylko liberalizują polski rynek gazu ziemnego, ale przede wszystkim wpływają na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział wicepremier, minister...

 • Likwidacja NIP ułatwi życie wielu podatnikom

  - Zniesienie numeru NIP wpisuje się w działania Ministerstwa Gospodarki likwidujące zbędne formalności dla obywateli i przedsiębiorców – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 

 • Reforma nauki na plus

  Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wzmacnia upodmiotowienie studenta i odpowiada oczekiwaniom studentów uczelni niepublicznych – ocenia Komisja Uczelni Niepublicznych Parlamentu Studentów RP i...

 • Pomoc dla firm w łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego

  Firmy, których obroty spadły w wyniku kryzysu lub powodzi o 15 proc., będą mogły skorzystać z pakietów pomocowych. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy...