Wszystkie posty "konkurs"

 • Zwycięzcy konkursu dla studentów Cisco University Prize

  Trzech studentów zostało wyróżnionych w polskiej edycji konkursu Cisco University Prize. Cisco University Prize jest konkursem przeznaczonym dla studentów kierunków technologicznych. Do konkursu przystąpiło 60...

 • Konkurs dla jednostek naukowych

  Ośrodek Przetwarzania Informacji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”...

 • Konkurs nie dla pasywnych

  Rozpoczął się konkurs Politechniki Wrocławskiej i Telefonii Dialog S.A. dla studentów Politechniki Wrocławskiej na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zagadnień Pasywnej Sieci Optycznej (sieć, w której...

 • Mistrzowscy laureaci z Politechniki Wrocławskiej

  Naukowcy z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej: prof. Mirosław Kutyłowski i prof. Wacław Urbańczyk zostali laureatami konkursu MISTRZ organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki...

 • Raport o trudnościach w nauczaniu przedmiotów scisłych

  Trudności we wprowadzaniu aktywizujących metod nauczania takich jak eksperymenty, działania edukacyjne prowadzone poza szkołą czy interdyscyplinarny charakter zajęć – to główne problemy w nauczaniu przedmiotów...

 • Konkurs fotograficzny

  Władze Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako zarządzające RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, ogłosiły konkurs fotograficzny pt. „Mój kawałek Europy na Warmii i Mazurach”

 • Szansa dla młodych biznesmenów z branży interaktywnej rozrywki i mediów

  Konkurs British Council dla przedsiębiorców przemysłu twórczego. Do 24 sierpnia br. młodzi przedsiębiorcy z branży interaktywnej rozrywki i mediów mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu...

 • Opóźnia się start unijnego wsparcia dla przedsiębiorców

  Resort gospodarki zakończył pracę nad rozporządzeniem, które umożliwi PARP rozpisanie konkursu na regionalne instytucje przyjmujące wnioski.