Wszystkie posty "KE"

 • Jeden, ogólnoeuropejski numer telefonu dla firm

  KE rozpoczęła w poniedziałek konsultacje publiczne, by sprawdzić zainteresowanie państw UE, biznesu i konsumentów możliwością używania przez firmy jednego numeru telefonu na terytorium wszystkich państw...

 • Unijna pomoc dla polskich lasów

  Komisja Europejska zgodziła się na wielomilionową pomoc publiczną dla polskiego leśnictwa. Chodzi o program wsparcia zalesiania gruntów w całkowitej wysokości ponad 226 mln euro oraz...

 • Unia na rzecz aktywnej i zdrowej starości

  Lepsza jakość życia, skuteczna opieka zdrowotna, prewencja, wczesna diagnostyka i leczenie, technologie wspomagające dla osób starszych – to przedmiot konsultacji, jakie właśnie ruszyły w ramach...

 • Jaka ma być reforma Wspólnej Polityki Rolnej

  Minister Marek Sawicki apeluje o głęboką i odważną reformę polityki rolnej, by rolnictwo UE stawiło czoła konkurencji światowej. Jego zdaniem WPR nie może tylko płacić...

 • Lotnictwo cywilne w systemie handlu emisjami CO2

  Polska znalazła się w gronie siedmiu państw UE, które Komisja Europejska wezwała do szybszego przyjmowania przepisów o włączeniu lotnictwa cywilnego do unijnego systemu handlu emisjami...

 • Kłopoty z dyrektywą o kredycie konsumenckim

  Siedem państw, w tym Polska, nie wdrożyło dyrektywy o kredycie konsumenckim, która ma zapewnić większą ochronę kredytobiorców i lepszy wybór konkurencyjnych ofert na rynku. Sejm...

 • Europa kontra hakerzy

  Jak odeprzeć ataki hakerów na systemy informatyczne kluczowe dla funkcjonowania państwa? Jak instytucje mogą radzić sobie przy ograniczonej łączności? To zadania postawione przed uczestnikami pierwszej...

 • Polska musi zwrócić 16,3 mln euro źle wydanych funduszy rolnych

  Polska musi zwrócić do kasy UE 16,3 mln euro źle wydanych funduszy na rozwój obszarów wiejskich i składowanie interwencyjne – ogłosiła Komisja Europejska. W sumie...

 • Zanieczyszczający płaci

  Opłaty drogowe dla ciężarówek będą mogły być podwyższone, biorąc pod uwagę poziom emitowanych przez nie zanieczyszczeń i hałasu – zgodzili się w piątek obradujący w...

 • Kolejny polski produkt zarejestrowany jako Chronione Oznaczenie Geograficzne

  Dnia 9 października 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 897/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w...

 • Brak poparcia dla propozycji KE ws. żywności genetycznie modyfikowanej

  Większość ministrów rolnictwa, w tym Polski wyraziła wątpliwości co do propozycji Komisji Europejskiej, by to kraje członkowskie UE same decydowały, czy chcą zezwolić, czy zabronić...

 • GMO a produkcja roślin strączkowych

  Ministerstwo rolnictwa chce wesprzeć produkcję roślin strączkowych, które częściowo będą mogły zastąpić importowaną śrutę sojową – poinformował w środę na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister...

 • Nie ma porozumienia w sprawie Programu Operacyjnego dla Rybołówstwa

  Kolejne konsultacje ministerstwa rolnictwa ze środowiskiem rybackim, które odbyły się w piątek w Warszawie, nie przyniosły uzgodnienia stanowisk. Rozmowy dotyczyły ostatecznego kształtu programu wsparcia dla...