Wystawa EXPO 2022 w Łodzi z pełnomocnikiem

łódź wiadomości

© freeimages.com

Rząd powołał wiceministra rozwoju Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi. W połowie czerwca wicepremier Piotr Gliński zgłosił kandydaturę Polski i Łodzi do organizacji tego wydarzenia. Zorganizowanie w Polsce tak ważnej  międzynarodowej wystawy to jeden z priorytetów rządu.

Pełnomocnik będzie koordynował działania mające na celu uzyskanie przez Polskę i Miasto Łódź prawa do organizacji wystawy. Do jego zadań należy także opracowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o EXPO 2022, współpraca z władzami Łodzi i innymi zainteresowanymi podmiotami oraz reprezentowanie rządu w kontaktach z Międzynarodowym Biurem Wystaw (BIE) z siedzibą w Paryżu.

Zgromadzenie Ogólne BIE wybierze gospodarza wystawy pod koniec 2017 r. Polska planuje złożyć komplet oficjalnych dokumentów aplikacyjnych w listopadzie 2016 r. Wiosną przyszłego roku przyjedzie do naszego kraju misja ewaluacyjna BIE.

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ds. EXPO 2022 przyjęte zostaną założenia promocji wystawy. Celem promocji będzie zbudowanie poparcia dla kandydatury Polski i Miasta Łodzi oraz pozyskanie jak największej liczby głosów oddanych na Polskę podczas głosowania nad wyborem gospodarza Wystawy. Powołane zostaną też dwie grupy robocze – ds. projektów infrastruktury transportowej oraz ds. działań promocyjnych.

EXPO to wystawa organizowana cyklicznie, prezentująca cywilizacyjny i techniczny dorobek świata. Mianem EXPO określa się dwa rodzaje wystaw. Co pięć lat organizowana jest World EXPO. Z kolei wystawy tematyczne, tzw. „małe EXPO” – International EXPO, organizowane są pomiędzy wystawami światowymi. Trwają maksymalnie trzy miesiące i mają tematykę zawężoną do jednego konkretnego problemu.

Łódź stawia na rewitalizację obszarów miejskich i wyzwania urbanistyczne stojące przed światem. Zaproponowane hasło polskiej wystawy w 2022 r. to „City Re: Invented”. Planowany termin wydarzenia to II połowa 2022 r.: od 15 czerwca do 15 września. Przyznanie Polsce prawa do wystawy mogłoby stać się silnym impulsem dla rozwoju całego regionu i miasta, służąc jednocześnie promocji całej Polski.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj