W europejskiej sieci

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP otrzymają dofinansowanie swoich przedsięwzięć w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty tych instytucji w ramach Działania 8.2 „Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy” MRPO.

Projekt pod nazwą PHOTO PROXIMA, złożony przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie, otrzyma ponad 980 tys. wsparcia. Całkowita wartość projektu to 1,2 mln zł. Ma zostać stworzona sieć współpracy na rzecz wypracowania rozwiązań w zakresie zarządzania zbiorami fotograficznymi, w tym szczególnie gałęzią fotografii etnograficznej, która zdaniem ekspertów jest przyszłością w dziedzinie rozwoju badań etnograficznych. Taka fotografia stanowi źródło historyczne i jest dokumentem czasów, w których zostały wykonane.

W ramach współpracy międzynarodowej przewidziano 5 form wymiany doświadczeń: 3 sesje szkoleniowe w 6 obszarach tematycznych realizowane w Krakowie, konferencja upowszechniająca efekty projektu, 7 wyjazdów studyjnych realizowanych w siedzibach partnerów, kwerenda badawczo – tematyczna w całym okresie realizacji projektu, w 3 miastach: Krakowie, Florencji, Saint-Germain-la- Blanche-Herbe, w tym założenie bazy elektronicznej z pozyskanymi danymi realizowana w systemie ciągłym, publikacja w 4 językach (polski, włoski, francuski, angielski).

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP otrzyma ponad 811 tys. zł dofinansowania na realizację projektu „Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego”. Całe przedsięwzięcie ma pochłonąć 955 tys. zł. Projekt przewiduje zacieśnienie kontaktów Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z EUROPEJSKIM ZWIĄZKIEM UZDROWISK, a dzięki temu wypracowanie rozwiązań przygotowujących małopolskie uzdrowiska do skutecznego konkurowania na rynku usług związanych z turystyką uzdrowiskową oraz promocją małopolskiej oferty uzdrowiskowej w ramach Europejskiego Związku Uzdrowisk.

W celu wzmocnienia transgranicznego wymiaru projektu i kreowania bardziej uniwersalnego produktu turystycznego nawiązano także współpracę z jednym z graniczących z małopolską uzdrowisk słowackich tj. MIASTEM BERDEJOV. Z kolei w celu zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska w miejscowościach turystycznych nawiązano partnerstwo ze STOWARZYSZENIEM POLSKICH INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW W AUSTRII. Planowane działania w ramach projektu to: wizyty studialne, szkolenia, konferencje i seminaria międzynarodowe, działania promocyjne i popularyzujące projekt.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj