Urząd Marszałkowski w Łodzi wzmacnia energetykę

Urząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczy łącznie 50 mln zł na inwestycje związane z dystrybucją energii elektrycznej i gazu.

Zarząd Województwa Łódzkiego – jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 – ogłosił konkurs wniosków na dofinansowanie projektów związanych z budową lub przebudową lokalnej i regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (o napięciu znamionowym do 110 kV), dotyczących budowy lub modernizacji sieci, umożliwiających przyłączanie źródeł odnawialnej energii, oraz projektów zapewniających alternatywne źródło zaopatrzenia w energię publicznych ZOZ, na wypadek awarii. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie tych wniosków to ponad 30 mln zł.

Z kolei ponad 20 mln zarezerwowano na dofinansowanie projektów zakładających budowę lub przebudowę lokalnej lub regionalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego (o ciśnieniu do 1,6 MPa).

Szczegółowy regulamin obu konkursów dostępny jest na www.rpo.lodzkie.pl

Zaloguj się Logowanie

Komentuj