Unijne środki na promocję Małopolski za granicą

Cztery projekty otrzymają dofinansowanie w ramach Działania 8.1 „Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzyma 1,5 mln zł wsparcia na projekt pod nazwą „Bussines in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 2,6 mln zł.

Celem przedsięwzięcia jest promocja potencjału inwestycyjnego i eksportowego Małopolski i budowanie marki regionu m.in. poprzez organizowanie wydarzeń na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, udział w międzynarodowych targach, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych i raportów analitycznych dotyczących potencjału gospodarczego Małopolski

599 tys. zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektu OFF PLUS CAMERA na filmowej mapie Europy – promocja regionalnej oferty kulturalnej realizowanego” przez Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko OFF CAMERA. Projekt ma pochłonąć ponad 866 tys. zł.

1,9 mln zł ma kosztować prezentacja oferty Województwa Małopolskiego na zagranicznych targach turystycznych. Na to przedsięwzięcia Małopolska Organizacja Turystyczna otrzyma 1,4 mln zł dofinansowania.

Capella Cracoviensis otrzyma 674 tys. zł wsparcia z MRPO na promocję Małopolski na Międzynarodowych Targach Fonograficznych MIDEM 2012 w Cannes. Całe przedsięwzięcia ma kosztować 988 tys. zł

Zaloguj się Logowanie

Komentuj