Unijne dotacje nie pokryją VAT samorządom i OPP. Materiał wideo!

Samorządy i organizacje pożytku publicznego (OPP) realizujący projekty unijne muszą liczyć się z nowymi obciążeniami. Podatek VAT, inaczej niż dziś, może nie być zaliczany do kosztów kwalifikowanych, czyli tych, które dotacją pokrywa UE. Oznacza to, że beneficjent unijnych środków musiałby VAT zapłacić z własnej kieszeni. – Są takie propozycje Komisji Europejskiej – przyznaje Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Obecnie samorządom korzystającym z dotacji, Unia Europejska zwraca koszty zakupionych produktów lub usług. Lista wydatków, które kwalifikują się do takiego odliczenia przypisana jest do każdego dofinansowania. Wydatki te były dotychczas odliczane wraz z podatkiem VAT. Nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać wraz z wejściem w życie perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

– Dyskutujemy z Komisją Europejską o tym, czy VAT będzie kwalifikowalny w kolejnej perspektywie – mówi wiceminister Paweł Orłowski.

Dodaje, że Polska, jako jeden z nielicznych krajów ma dziś możliwość kwalifikowania wydatków z VAT-em. Kolejna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 może już to wykluczyć.

Przedstawiciel resortu rozwoju regionalnego zdradza jednak, że strona polska dąży do tego, by podatek VAT był kosztem kwalifikowanym w następnym budżecie.

Gdyby nowe zasady weszły w życie, samorządy i organizacje pożytku publicznego realizujące inwestycje w ramach funduszy unijnych, nie mogłyby starać się już o zwrot podatku.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj