Trwa projekt InterSilesia. Śląskie MŚP otrzymają wsparcie w dziedzinie eksportu

fundusz-gornoslaski

Trwa projekt InterSilesia. Śląskie MŚP otrzymają wsparcie w dziedzinie eksportu

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi fundament rynku gospodarczego. Charakteryzuje się dużymi możliwościami rozwoju. W Polsce większość zarejestrowanych firm to MŚP. Wielu przedsiębiorców, pomimo dużego potencjału rozwojowego, swoją działalność opiera jedynie na rynku krajowym i nie decyduje się na działalność eksportową. Fundusz Górnośląski chce to zmienić i wyciąga pomocną dłoń. Dla przedsiębiorstw chcących spróbować swoich sił za granicą powstał program InterSilesia. Projekt oferuje firmą, m.in. niezbędne wsparcie ekspertów, którzy pomogą poznać rynki zagraniczne i zdobyć pierwszych kontrahentów – a to nie wszystko.

Handel międzynarodowy intensywnie się rozwija. Coraz więcej Polaków kupuje towary za pomocą sklepów internetowych zlokalizowanych za granicą. Prognozy przewidują, iż po koniec 2022 roku globalna wartość handlu transgranicznego pomiędzy firmami wzrośnie o 30 proc., do 35 bilionów dolarów. Mimo to duża część polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wciąż niechętnie podchodzi do poszerzenia obszaru sprzedaży i ekspansji na rynki zagraniczne. Faktem jest, iż eksport towarów poza granicę kraju wymaga wieloetapowych przygotowań. Przed rozpoczęciem sprzedaży towarów tudzież usług na obce rynki, by te przynosiły zyski, przedsiębiorstwo musi wykonać kilka kroków.

Konieczne jest opracowanie dokładnego planu i modelu internacjonalizacji, wnikliwa analiza rynku pod kątem formalno-prawnym, stworzenie odpowiednich warunków za granicą, a także pozyskanie pierwszych kontrahentów. Ilość obowiązków i czas ich realizacji może demotywować, ale dzięki ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo staje się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.

Specjalnie dla MŚP z województwa śląskiego, planujących rozpocząć działalność eksportową lub już ją prowadzących, powstał program InterSilesia. W ramach projektu przedsiębiorcy otrzymają m.in. wsparcie merytoryczne oraz praktyczne w zakresie internacjonalizacji oraz wszystkich procedur związanych z ekspansją na rynki zagraniczne. Udział w projekcie InterSilesia realizowanym przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim jest bezpłatny.

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt InterSilesia dedykowany jest firmom sektora MŚP z województwa śląskiego, a dokładniej dla przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoje działanie o ekspansję na rynki zagraniczne. Firmy będą mogły skorzystać z bogatej oferty usług. Celem projektu jest wzmocnienie oraz rozwój internacjonalizacji śląskich firm, promocja gospodarcza na rynkach międzynarodowych, oraz zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie internacjonalizacji. Udział w programie przewiduje m.in. wsparcie merytoryczne oraz praktyczne wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów międzynarodowych, a także pomoc na całym etapie procesu internacjonalizacji – od analizy i wyboru rynku, po pośrednictwo przy pozyskiwaniu pierwszych klientów.

Nowoczesne Centrum Internacjonalizacji w Katowicach

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum internacjonalizacji – jest to miejsce w którym przedsiębiorcy otrzymają kompleksową wiedzę na temat eksportu. W Centrum będą organizowane warsztaty, konferencje, będzie również udostępniana powierzchnia wystawiennicza, sala konferencyjna oraz przestrzeń co-workingowa. W Centrum Internacjonalizacji będą świadczone usługi dla przedsiębiorców sektora MŚP, który chcą rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność eksportową.

Wśród nich.:

 1. Przedsiębiorcy otrzymają usługi o charakterze doradczo-konsultacyjnym związane bezpośrednio z działalnością międzynarodową oraz z podnoszeniem wiedzy, kompetencji personelu i kadry zarządzającej, usprawnianiem procesów, np. wstępna diagnoza potrzeb.
 2. Usługi konsultacyjne związane z przygotowaniem do pozyskania certyfikatów specyficznych dla danego rynku i danej branży.
 3. Usługi doradcze z zakresu marketingu eksportowego wspierające poszukiwanie partnerów do współpracy na wybranych rynkach.

W dłuższej perspektywie skuteczności poszczególnych działań, zastosowanych narzędzi w odniesieniu do poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw zostanie poddana weryfikacji. Pozwoli to na wybranie najbardziej efektywnych dróg wchodzenia na rynki zagraniczne i wspierania działalności eksportowej.

Takie działania umożliwią również utrwalenie rozwiązań modelowych korzystania z narzędzi biznesowych i niewątpliwie przyczynią się do śmielszych działań przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, jak również krajowym.

Dzięki temu zapewniona zostanie stabilizacja gospodarcza regionu, a województwo śląskie poprawi pozycję w rankingu wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Platforma internacjonalizacji

Obecnie opracowywana jest platforma internetowa będąca bazą wiedzy o eksporcie oraz świadczonych w ramach projektu usługach. Na platformie będzie także dostępna baza ofert współpracy i konferencji, warsztatów. Na platformie udostępniane będą liczne informacje, dostępne będzie również wsparcie przy określeniu wstępnej strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Narzędzie będzie współdziałało z bazą danych, zawierającą kluczowe dane dotyczące eksportu.

Platforma będzie spełniać funkcję specjalistycznej bazy wiedzy w zakresie m.in.:

 1. zarządzania zmianą biznesową w zakresie wprowadzania innowacji produktowych i usługowych,
 2. finansowania działalności eksportowej,
 3. stosunków międzynarodowych,
 4. prawa handlowego międzynarodowego,
 5. podatków i finansów,
 6. sposobów i form prowadzenia działalności na rynku docelowym.

Dodatkowo, platforma będzie narzędziem promocji regionu w zakresie możliwości inwestowania w województwie śląskim. W bazie dostępne będą liczne wskazówki i materiały pomocnicze dla przedsiębiorców. Pośród nich można wyróżnić informacje o uwarunkowaniach ekonomiczno-infrastrukturalnych, dostępnym kapitale ludzkim, wymaganiach prawno–administracyjnych prowadzenia działalności gospodarczej, a także zagadnieniach prawno-finansowych.

Dedykowana projektowi platforma będzie zawierała wykaz aktualnych informacji o międzynarodowych wydarzeniach targowych i wystawienniczych, dostęp do bazy ofert i propozycji współpracy, dostęp do bazy zagranicznych partnerów biznesowych, automatyczny system kojarzenia partnerów biznesowych i wiele innych.

Na platformie będą udostępniane usługi świadczone w ramach programów realizowanych na poziomie wspólnotowym np. Enterprise Europe Network

Platforma internacjonalizacji InterSilesia zostanie przygotowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Indywidualny model internacjonalizacji

Do projektu zostanie włączonych co najmniej 400 przedsiębiorstw, a dla 40 z nich otrzyma, m.in.:

 1. indywidualny model internacjonalizacji,
 2. możliwość udziału w misji gospodarczej.

To specjalna ścieżka projektowa, która pozwoli z najwyższą dokładnością dostosować plan i strategię wejścia na rynek.

Uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach i konferencjach z najlepszymi ekspertami z dziedziny handlu międzynarodowego, prawa, finansów, marketingu czy promocji.

- Nasz sztab ekspertów pomoże m.in. w opracowaniu optymalnego modelu i strategii internacjonalizacji. To jeden z czynników, które decydują o powodzeniu konkretnego projektu biznesowego. Co więcej, posiadamy sieć doradców na rynkach zagranicznych, którzy będą asystować przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych czy organizacji spotkań. Będą także monitorować firmy, wspierać je i dostarczać im kluczowych informacji o rynku. To niezbędne i szczególnie ważne podczas stawiania pierwszych kroków na rynkach zagranicznych – tłumaczy Krystian Stępień, Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A.

Dla firmy, których wskaźnik gotowości eksportowej jest na najwyższym poziomie stworzony zostanie spersonalizowany model internacjonalizacji. Na jego ocenę wpływa szereg czynników, np. przeprowadzenia odpowiednich badań, opracowania modelu biznesowego, analizę potencjału osobowego, sprawdzenie zabezpieczenia finansowego czy przygotowania pod kątem strategii marketingowej.

Skorzystają wszyscy

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać ze specjalistycznych usług doradczych m.in. z zakresu: handlu zagranicznego, finansów, prawa, w tym zagadnień certyfikacji, jak również marketingu i promocji.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą mieli dostęp do usług świadczonych przez doradców zagranicznych, którzy opracują pakiety informacyjne zweryfikują potencjalnych zagranicznych kontrahentów, pomogą nawiązać kontakty biznesowe.

Jak się zarejestrować?

Aby wziąć udział w projekcie należy dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.Więcej informacji o prowadzonej rekrutacji i innych działaniach prowadzonych w ramach projektu można znaleźć na stronie www.intersilesia.eu oraz na stronie www.fgsa.pl
Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze:
Fundusz Górnośląski SA
Wydział Współpracy Zagranicznej
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice
www.fgsa.pl
tel. +48 327 233 110

Zgłoszenia do udziału w projekcie:
www.intersilesia.eu

fundusz-gornoslaski-sa

Zaloguj się Logowanie

Komentuj