Tarnów inwestuje w e-usługi

Tarnowianie załatwią urzędowe sprawy korzystając z Elektronicznej Karty Mieszkańca, a supernowoczesny system informacji przestrzennej uchroni w razie wystąpienia klęsk żywiołowych.

Wszystko dzięki dotacji unijnej, którą otrzymały władze Tarnowa z Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze zostały przyznane przez Zarząd Województwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 finansowanego z budżetu UE. W  Tarnowie umowę na dofinansowanie projektów uroczyście podpisali wicemarszałek Roman Ciepiela oraz prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała.

- Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie elektronicznej platformy e-usług jest rozwiązaniem pionierskim. Tarnów staje się liderem we wdrażaniu nowych systemów informatycznych i utrzymuje się na pierwszym miejscu w zakresie wykorzystania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na jednego mieszkańca – zaznaczył wicemarszałek Roman Ciepiela.

Dzięki przyznanej dotacji Tarnów stworzy zintegrowany system informacji przestrzennej. W mieście brakuje jednolitego systemu zarządzania informacjami, danymi i procesami związanymi z przestrzenią geograficzną miasta. Skutkiem tego jest m.in. wydłużony czas wydawania decyzji administracyjnych. Dzięki przekazanej dotacji unijnej ma szansę powstać nowoczesny, zintegrowany system informacji przestrzennej. Będzie on funkcjonował poprzez połączenie w jeden system informatycznej bazy danych Urzędu Miasta Tarnowa oraz danych z jednostek organizacyjnych, wspomagających zarządzanie aglomeracją.

Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia jakości usług świadczonych drogą elektroniczną oraz obniżenia ich kosztów. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego systemu i zapewnieniu mieszkańcom dostępu do zasobów informacyjnych urzędu skrócony zostanie czas obsługi petenta. Oznacza to m.in. koniec z przedłużającym się oczekiwaniem na administracyjne decyzje. Nowy system ma także pomóc w usprawnieniu procesu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w gminie m.in. w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof.

Wkrótce Tarnowianie coraz więcej urzędowych spraw będą także załatwiać drogą elektroniczną. Część unijnej dotacji władze gminy przeznaczą na zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Stąd planują uruchomić elektroniczną platformę e- usług. I tak w mieście pojawi się 80 publicznych punktów dostępu do Internetu, a mieszkańcy będą mogli nabyć Elektroniczną Kartę Mieszkańca, z której pobierane będą opłaty za niektóre usługi. Drogą elektroniczną zarejestrują się w przychodni, zgłoszą stan licznika gazowego i zapotrzebowanie na remont czy wywóz śmieci.

Wartość przyznanej unijnej dotacji na realizację obu projektów (budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej oraz platformy zinegrowanych e-usług dla mieszkańców Tarnowa z elementami Karty Mieszkańca) wynosi prawie 4 mln zł.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj