Wszystkie posty "ważne informacje"

 • Dofinansowanie na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

  Drugi w tym roku nabór na tworzenie innowacyjnych produktów sieciowych wykorzystujących potencjał i walory makroregionu potrwa od 3 do 30 listopada. Pula skierowanego do konsorcjów...

 • Profil Zaufany – otwarcie się na obywatela

  Profil Zaufany, czyli podstawowa wersja bezpłatnego podpisu elektronicznego, który przy pomocy systemów transakcyjnych podmiotów prywatnych, np. banków, można potwierdzić bez wychodzenia z domu. To kolejna...

 • Dofinansowanie edukacji transgranicznej i transportu multimodalnego

  Od 30 sierpnia br. można składać wnioski o dofinansowanie w dwóch obszarach tematycznych programu Polska-Słowacja: rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie oraz...

 • Jednolite prawo w zakresie danych osobowych w Unii Europejskiej

  Pod koniec maja 2018 roku w życie wejdzie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które ujednolici zasady obowiązujące w tym zakresie w 28 państwach Unii Europejskiej. Założeniem jest zapewnienie...

 • Mała ustawa o innowacyjności przyjęta

  Mała ustawa o innowacyjności to recepta MNiSW na niską innowacyjność polskiej gospodarki i sposób na wyrwanie się z pułapki średniego rozwoju. Przygotowany przez resort zestaw...

 • Do 2030 r. żeglowność rzek przywrócona

  Priorytetem rządu są inwestycje na Odrze, gdzie wkrótce ruszą prace związane z likwidacją wąskich gardeł. Realizacja rządowego programu ma przynieść korzyści całej gospodarce – rozwinie się...

 • Obrót gruntami rolnymi: niemiecki rolnik może kupić polską ziemię

  Po zakończonym w dniu 1 maja 2016 okresie przejściowym po akcesji Polski do UE cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – osoby fizyczne i prawne – mogą...

 • Innowacyjne partnerstwo w zamówieniach publicznych

  28 lipca weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza...

 • Startują konkursy pilotażowe na obligacje społeczne

  Ruszają kolejne konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach dwóch ścieżek przetestowana zostanie nowa forma finansowania usług społecznych w...

 • Jednolite przepisy o bezpiecznym e-podpisie od 1 lipca 2016 r.

  1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie eIDAS, które ujednolici w UE przepisy dotyczące podpisów elektronicznych. Certyfikaty kwalifikowane e-podpisów wydawane przez poszczególne kraje będą uznawane w pozostałych 27 państwach. Ułatwi...

 • Pożyczki zamiast dotacji unijnych

  Od 2023 wsparcie unijne będzie zdecydowanie mniejsze niż obecnie. Aby wzrost gospodarczy osiągnięty dzięki środkom unijnym był impulsem do dalszego rozwoju, na większą skalę powinny...

 • Pisma procesowe będzie można składać przez internet

  Od września 2016 roku składanie pism procesowych będzie możliwe przez internet, a postępowanie dowodowe będzie mogło być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Umożliwią to zmiany...

 • UKE uruchomiło wyszukiwarkę usług szerokopasmowych

  Wyszukiwarka infrastruktury i usług szerokopasmowych uruchomiona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej służyć ma zarówno dostawcom, jak i odbiorcom usług telekomunikacyjnych. Z jednej strony ułatwi klientom porównanie dostępnych ofert, z drugiej...

 • Rozwiązywanie sporów z e-sklepami w UE będzie łatwiejsze

  Od 9 stycznia we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Umożliwiająca taką procedurę platforma powinna ruszyć 15 lutego. Nowe...