Wszystkie posty "ue"

 • Na emigrację decyduje się coraz więcej specjalistów

  Od czasu wejścia Polski do UE wciąż rośnie liczba Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę. Emigruje też coraz więcej specjalistów. Zdecydowana większość wyjeżdżających jako powód...

 • Decyzja ws. członkostwa Litwy w strefie euro

  Przywódcy krajów UE mają zdecydować na kończącym się dziś szczycie o przyjęciu Litwy do strefy euro. Wobec kryzysu ukraińskiego przyjęcie euro przez kraje Europy Wschodniej...

 • 10 lat członkostwa Polski w UE

  1 maja 2014 roku obchodzono dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 roku Polska otrzymała z polityki spójności ponad 82 mld euro, które...

 • Szwajcarzy za ograniczeniem imigracji z UE

  W referendum, które odbyło się w niedzielę, w sprawie ograniczenia imigracji z UE, większość Szwajcarów wybrała przywrócenie limitów. Oznacza to również ograniczenie uprawnień imigrantów do...

 • Prokuratura Europejska będzie ścigać nadużycia przy wydawaniu unijnych pieniędzy

  Komisja Europejska chce, by od 2015 r. zaczęła działać Prokuratura Europejska. Ma ona skuteczniej ścigać nadużycia przy wykorzystywaniu środków z unijnego budżetu. Rocznie unijny budżet traci na nich...

 • Spór konsument-przedsiębiorca ma być prostszy do rozwiązania. Materiał wideo!

  Rozwiązanie sporu między konsumentem i przedsiębiorcą w ramach UE stanie się prostsze i szybsze. Bruksela proponuje stworzyć jednolitą platformę elektroniczną, która umożliwi pozasądowe rozwiązywanie sporów...

 • Prostsze dziedziczenie

  Już niedługo uproszczone mają być zasady dziedziczenia w UE w sytuacjach, w których zachodzą na siebie przepisy różnych państw członkowskich. Według statystyk, co roku zdarza...

 • W prawie trzeba zrobić miejsce dla efektywności energetycznej. Materiał wideo!

  O potrzebie oszczędzania energii mówi się bardzo dużo i od dawna. Jednak, jak podkreśla prof. Krzysztof Żmijewski, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych zawsze są ważniejsze wydatki...

 • Patent na oszczędności dla firm

  Dzięki wprowadzeniu jednolitego patentu w ramach UE, koszty uzyskania europejskiej ochrony patentowej zmniejszą się nawet o 80 proc. Zaoszczędzone środki przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na...

 • Norwegowie nie chcą wejścia swego kraju do Unii

  Niemal czterech na pięciu Norwegów (79,8 procent), co stanowi nowy rekord, jest wrogo nastawionych do hipotetycznego wejścia Norwegii do Unii Europejskiej, uwikłanej obecnie w kryzys...

 • Herkules i Perykles strzegą finansów UE

  - Unia Europejska leży w epicentrum światowego kryzysu finansowego, musimy więc zwrócić szczególną uwagę na ochronę naszych dochodów – powiedziałkomisarz Algirdas Šemeta prezentując wnioski dotyczące...

 • Inteligentne granice UE

  Sprawne i szybkie przekraczanie zewnętrznych granic UE i jednocześnie odpowiedni poziom ich ochrony. Mają się do tego przyczynić propozycje rozwiązań przedstawione przez Komisję Europejską, które...

 • UE zmienia zasady przyznawania zagranicznej pomocy rozwojowej

  Komisja Europejska zaproponowała, by zagraniczna pomoc rozwojowa UE była przyznawana krajom, które najbardziej tego potrzebują, i uwzględniała poszanowanie praw człowieka. Dostęp do unijnych środków mają...

 • 376 mld euro na realizację polityki spójności po 2013 r.

  W budżecie UE na lata 2014-20 KE proponuje 376 mld euro na politykę spójności, wyznaczając limit absorpcji funduszy przez dany kraj na 2,5 proc. jego...