Wszystkie posty "dofinansowanie unijne"

 • Płynąc do Europy

  Umowę o dofinansowanie projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” podpisała Polska Organizacja Turystyczna z liderem projektu – województwem pomorskim.

 • Unia sfinansuje przebudowę nadbrzeży

  1337 metrów nabrzeża zostanie przebudowanych za unijne pieniądze w porcie Darłowo. Inwestycja ma kosztować 38,9 mln zł. Jej realizację zaplanowano na lata 2011 – 2012.

 • Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie

  Unia Europejska daje duże możliwości otrzymania dofinansowanie na różnego rodzaju inwestycje. W związku z tym przeprowadzone są konkursy, w ramach których należy złożyć wniosek stanowiący...

 • Dla rybaków nadeszła „duża fala” pieniędzy z PO RYBY 2007 – 2013

  Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej obejmuje ochronę oraz racjonalną eksploatację żywych zasobów w Bałtyku i wodach śródlądowych, a także przetwarzanie i obrót produktami z ryb...

 • MRR chce ułatwić wykorzystanie funduszy unijnych

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce poprawić wykorzystanie unijnych pieniędzy. Resort proponuje nowelizację ustawy, która ma ułatwić też życie ubiegającym się o przyznanie dotacji. Ma umożliwić...

 • Pierwsze wnioski firm o unijne dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

  Wnioski o dofinansowanie z pieniędzy UE prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie ich wyników od poniedziałku można składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). O dotacje mogą...

 • Unijne wsparcie dla mazowieckiej pomocy społecznej

  Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził pierwsze wnioski ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) o dotacje z Unii Europejskiej. W sumie wpłynęło 261...

 • Promujemy Polskę Wschodnią

  Dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości 5 mln euro już wkrótce rozpocznie się projekt promujący Polskę Wschodnią jako miejsce aktywnego wypoczynku. Swoim zasięgiem obejmie cały świat,...

 • Miliardy na naukę pracowników

  Od tego roku firmy będą mogły samodzielnie występować o dofinansowanie szkoleń. Z jednej strony to możliwość większej kontroli nad projektem, z drugiej jednak – biurokratyczna...