Szybsze i bezpieczniejsze podróże kolejowe z Warszawy do Białegostoku dzięki dofinansowaniu z instrumentu „Łącząc Europę”

© freeimages.com

© freeimages.com

Na trasie Warszawa Rembertów – Białystok sprawniejsze zarządzanie ruchem oraz poprawę przepustowości zapewni system ERTMS/ETC – europejski system zarządzania ruchem kolejowym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dzisiaj umowę na realizację inwestycji, współfinansowanej ze środków UE. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”, którego wartość całkowita to ponad 235 mln euro.

- „Inwestycja, na którą została dziś podpisana umowa powstanie przy wsparciu instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), jest ona częścią projektu kompleksowych prac modernizacyjnych na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew , który uzyskał dofinansowanie z CEF w wysokości ponad 179 mln euro. PKP PLK S.A jest największym beneficjentem CEF w całej Europie. Realizuje obecnie 21 projektów kolejowych przy wsparciu CEF. Łączna wartość tych inwestycji to około 4,6 mld euro, z czego dofinansowanie UE wynosi około 3,5 mld euro” – powiedział wiceminister Grzegorz Puda oraz dodał  – „Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów, a tym samym przyczyni się do szybszej, bezpieczniejszej i przyjemniejszej podróży pasażerów kolei”.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffic Management System) jest ujednoliconym systemem sterowania ruchem kolejowym umożliwiającym swobodne poruszanie się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw. System ERTMS/ETCS wpiera pracę maszynisty pociągu, poprzez przesyłanie do pojazdu informacji pozwalającej na bezpieczne prowadzenie pociągu. Maszynista na bieżąco otrzymuje informacje o aktualnym zezwoleniu na jazdę oraz dopuszczalnej prędkości na linii. System informuje również o lokalizacji innych pociągów, zamknięciu przejazdów, a także o każdej nieprzewidzianej przeszkodzie na trasie. Dzięki przesyłanym i analizowanym informacjom możliwa jest ciągła i automatyczna kontrola pracy maszynisty oraz automatyczne ograniczenie prędkości w przypadku braku reakcji maszynisty.

Instrument „Łącząc Europę”

Instrument „Łącząc Europę” jest programem unjnym wspierającym kluczowe inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i telekomunikacyjną. Budżet CEF wynosi 30,4 mld euro z czego na transport przeznaczono najwięcej środków czyli 24 mld euro. Środki te przeznaczone są na budowę systemu czystego, bezpiecznego, inteligentnego i zrównoważonego transportu.

Polska jest największym beneficjentem CEF Transport. Na chwilę obecną dofinansowanie otrzymało 56 projektów transportowych o łącznej wartości prawie 6 mld euro, w tym dofinansowanie CEF to około 4,2 mld euro. 21 spośród tych projektów o wartości ok. 4,6 mld euro oraz dofinansowaniu CEF ok. 3,5 mld euro realizowanych jest przez PKP PLK.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj