Środki unijne na wdrożenie systemów B2B

Dobra współpraca z partnerami biznesowymi ułatwia odniesienie sukcesu na rynku i pozwala ograniczyć koszty. Taką współpracę z kolei ułatwiają informatyczne systemy B2B, których wdrażanie dofinansowuje UE. Już w listopadzie odbędzie się jedyny w tym roku nabór wniosków.

UE wspiera wdrażanie systemów B2B (ang. business-to-business) ze względu na ich pozytywny wpływ na wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Nabór wniosków do unijnego działania 8.2, w ramach którego można otrzymać refundację nawet 85 procent wartości inwestycji, będzie trwał przez cały listopad. Od ostatniego naboru zaszły jednak istotne zmiany w warunkach programu.

Działanie 8.2 obejmuje przede wszystkim integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw oraz wdrażanie nowych systemów B2B. Unijna pomoc ma formę refundacji części zainwestowanych w projekt pieniędzy – można otrzymać zwrot części tzw. wydatków kwalifikowanych mieszczących się w przedziale od 20 tys. do 2 mln zł. Tylko w ciągu ostatniego roku PARP podpisał umowę o dofinansowaniu z ponad 350 firmami.

- Przy projektowaniu takiego systemu podstawowym założeniem jest maksymalne uproszczenie i automatyzacja wymiany informacji – mówi Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor handlowy tworzącej systemy B2B firmy Empathy Internet Software House – Dlatego wdrażanie systemu B2B najlepiej rozpocząć od przeanalizowania własnego przedsiębiorstwa i jego relacji z partnerami.

Najczęściej systemy B2B obsługują procesy związane z wymianą handlową i obejmują m.in. ofertowanie, składanie zamówień oraz rozliczanie płatności. Zamawiający uzyskuje dostęp do internetowego katalogu produktów wraz z aktualnymi cenami oraz informacjami o stanach magazynowych i czasie realizacji zamówienia. Platformy zamówień to jednak nie jedyne zastosowanie systemów B2B.

- Prawdziwy potencjał tych systemów drzemie w automatycznej wymianie danych między firmami – mówi Sebastian Błaszkiewicz z Empathy – Zakres takiej wymiany może być różny począwszy od katalogu produktów, przez wspólny system obiegu dokumentów, po integrację systemów ERP dostawców, dystrybutora oraz partnerów prowadzących sprzedaż detaliczną.

Firmy zainteresowane działaniem 8.2 powinni wziąć pod uwagę zmiany, jakie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego niedawno wprowadziło. Zniknęła m.in. możliwość refundacji wynagrodzeń pracowników oraz wprowadzono tzw. kryteria fakultatywne umożliwiające otrzymanie dodatkowych punktów. Projekty są bowiem oceniane i tylko najlepsze otrzymają dofinansowanie.

Dodatkowe punkty otrzymać można np. jeżeli projekt zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, obejmuje wdrożenie podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych, albo współpraca między firmami trwa co najmniej rok. Pod uwagę brane jest także kryterium efektywności ekonomicznej.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj