Społeczna odpowiedzialność sprzyja rozwojowi biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

© 123RF

Parlament Europejski uchwalił dyrektywę, nakładającą obowiązek raportowania danych pozafinansowych na największe firmy w Unii Europejskiej. Informowanie o działaniach dotyczących m.in. zarządzania firmą, polityki pracowniczej, przestrzegania praw człowieka czy ochrony środowiska ma wzmocnić społeczną odpowiedzialność i przejrzystość dużych przedsiębiorstw. Dyrektywa będzie teraz wdrażana do systemów prawa krajowego przez państwa wspólnoty.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR) to podejmowanie przez firmy działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa dotyczy raportowania CSR w takich obszarach działania dużych firm jak: kwestie środowiskowe, społeczne, związane z zatrudnieniem i prawami człowieka oraz standardami przeciwdziałania korupcji, założenia biznesowe, wyniki i czynniki ryzyka oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania firmą.

Termin na wdrożenie nowego prawa w państwach członkowskich UE to 2 lata. Jednak raportowanie CSR już od jakiegoś czasu staje się w Polsce dobrą praktyką i to nie tylko wśród największych przedsiębiorstw, ale również wśród firm małych i średnich” – mówi Marzena Zasińska-Igła z Klastra.IT

Firmy w Polsce podejmują różnorodne działania z zakresu CSR, gdyż wiele z nich wpływa na rozwój przedsiębiorstwa – „Firma Orange realizuje program „Bezpieczny w sieci”, w ramach którego uświadamia rodziców, jak dzieci powinny bezpiecznie korzystać z Internetu. Efektem jest nie tylko większe bezpieczeństwo klientów i edukacja rynku, ale także docieranie do nowych konsumentów” – wskazuje Robert Król z Fundacji Netcamp, wspierającej rozwój branży internetowej.

Inicjatywy prospołeczne sprzyjają także budowaniu pozytywnego wizerunku marki – „Przynosi to korzyść nie tylko społeczeństwu, ale pozwala także budować wizerunek firmy zaangażowanej społecznie” – dodaje Król. Przykładem są szczecińscy informatycy z firmy Squiz, którzy organizują cykliczne rajdy rowerowe, mające na celu zebranie pieniędzy na rehabilitację chorych dzieci. Z kolei dostawca Biuletynu Informacji Publicznej nbip.pl współtworzył i wspiera fundację, która prowadzi ogólnopolską akcję „Bezpieczne Wakacje”, promującą bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku – „We współpracy ze szkołami, przedszkolami, ośrodkami kultury, bibliotekami itp. wspieramy organizację pogadanek z udziałem strażaków i policjantów oraz jeden z największych konkursów plastycznych dotyczący bezpieczeństwa, prowadzimy również ogólnopolskie kampanie profilaktyczne. W zeszłym roku w Szczecinie wspieraliśmy pilotażowy Bezpieczny Dzień w szkołach przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii IT, a w tym integracyjne wyprawy RoweremDoSzwecji.pl dla ponad dwustu rowerzystów” – wyjaśnia Maciej Możejewski z firmy NETStream Poland.

Działania CSR są powszechnie utożsamiane z dużymi firmami i dużymi nakładami finansowymi, jednak podejmowane są również w codziennej działalności małych i średnich przedsiębiorstw, choć często nieświadomie nie klasyfikują ich one jako społecznej odpowiedzialności biznesu. A wśród nich wymienić można choćby dobre relacje z pracownikami – „W naszej firmie wewnętrzne działania CSR przejawiają się we wspieraniu pasji pracowników poprzez np. opłacanie im kart sportowych, w organizowaniu spotkań, podczas których pracownicy mogą zaprezentować swoje pomysły czy w przejrzystych zasadach awansu i jasnym sposobie naliczania prowizji, aby każdy pracownik wiedział, ile i za co zarobi” – wylicza Bartosz Kędzior z firmy HEUTHES.

Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się także w relacjach z klientami i uczciwych praktykach rynkowych – „Istotna jest przejrzystość umów zawieranych z klientami oraz uświadamianie ich w zakresie ich praw, bo wiele firm wykorzystuje tę niewiedzę i oszukuje konsumentów. Uczciwość biznesowa to również poszanowanie własności intelektualnej innych firm oraz rzetelne i terminowe wykonywanie zleceń” – zaznacza Damian Barczyk, właściciel firmy SmartNet.

Z kolei działania na rzecz ochrony środowiska to nie tylko duże inwestycje w ekologię, ale również oszczędność prądu i wody czy choćby elektroniczne realizowanie procedur administracyjno-biurowych w firmach, dzięki czemu zmniejsza się ilość zużywanego papieru – „To korzystanie z ekologicznych materiałów czy choćby mądre wykorzystywanie artykułów biurowych – np. na zwykłe długopisy czy teczki można nakleić logo firmy i wykorzystywać je jako materiały promocyjne” – wyjaśnia Adam Kurkiewicz z firmy CassperSoft.

Działania z zakresu CSR często podejmowane są również we współpracy z innymi firmami, fundacjami czy instytucjami otoczenia biznesu w ramach wspólnie realizowanych projektów – „Firmy z Klastra.IT angażują się w projekty mające na celu np. tworzenie aplikacji ułatwiających życie mieszkańców Szczecina dzięki wykorzystaniu danych publicznych czy – we współpracy z Technoparkiem Pomerania – w promowanie obecności kobiet w branży informatycznej i unowocześnianie kształcenia informatycznego w szkołach średnich i na uczelniach” – wskazuje Marzena Zasińska-Igła.

Choć nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego narzuca obowiązek raportowania działań CSR na duże przedsiębiorstwa, to informowanie społeczeństwa o takich praktykach może przynieść korzyść również małym i średnim firmom. Pozwoli im to bowiem pozyskiwać klientów, którzy w swoich wyborach kierują się etycznymi aspektami działania przedsiębiorstwa, umożliwi inwestorom przyjrzenie się postępowaniu firmy pod kątem polityki zrównoważonego rozwoju czy wpłynie na lepsze relacje pracodawców z pracownikami.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj