Sektor bankowy w dół

Debaty na temat kryzysu gospodarczego szczególnie koncentrują się na sektorze, od którego całe zjawisko wzięło swój początek, czyli bankowości. Jaka jest obecnie sytuacja w branży finansowej i jakie działania w obrębie współpracy z innymi sektorami można podejmować, by zmiany następowały w pozytywnym kierunku?

Kondycja sektora bankowego

Sytuacja sektora bankowego w wielu krajach europejskich jest niekorzystna. Wyniki pokazują, że choćby na Węgrzech udzielanych jest obecnie 9 razy mniej kredytów hipotecznych niż przed kryzysem. Tylko na przestrzeni 1 roku wolumen kredytowy spadł ogółem o ponad 20%.

Kondycja banków, która ściśle powiązana jest z sytuacją gospodarczą, w krajach takich jak Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Grecja nie jest dobra, pogarsza się również sytuacja we Włoszech, Słowenii czy choćby Austrii. Ostatni raport Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji banków w I półroczu 2012r. wskazuje, że średnie tempo wzrostu kredytów w krajach strefy euro wynosi +0,3% dla gospodarstw domowych, -1,9% dla kredytów konsumpcyjnych oraz +0,8% dla mieszkaniowych. Na tle tego statystyki w Polsce wypadają następująco: +4,4% dla gospodarstw domowych, -3,4% dla pożyczek konsumpcyjnych i +7% dla kredytów mieszkaniowych.

Spadek inwestycji i brak polityki oszczędności zauważalny jest także w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Podobnie jak w krajach zachodnioeuropejskich, rośnie tu liczba tak zwanych „złych kredytów”, w których opóźnienie w spłacie kapitału oraz odsetek przekracza miesiąc czasu. Eksperci zwracają uwagę na fakt, iż spowolnienie gospodarcze i brak działań zaradczych sprawia, że „konsumujemy” swoją przyszłość.

Współpraca z administracją publiczną

Wyniki zaprezentowane na organizowanej pod koniec 2012 roku przez Związek Banków Polskich i International Banking Council konferencji pokazują, że na tle Europy pokrycie „złych kredytów” relatywnie najlepiej wygląda w Polsce, Słowacji i w Rosji. Spotkanie w ramach „Okrągłego Stołu ZBP i otwartego posiedzenia IBC” było także okazją do omówienia kondycji sektora bankowego w kontekście kryzysu i spodziewanych w jego następstwie kolejnych zapaści ekonomicznych oraz możliwości wynikających ze współpracy z administracją publiczną. Kwestią, która szczególnie mocno zajmowała ekspertów, był konflikt interesów, a dokładniej brak ścisłej współpracy między sektorem banków a światem polityki. Zdaniem prelegentów populistyczne zapędy rządzących powodują brak pożądanych reakcji na sytuację ekonomiczną, co w efekcie prowadzi do jeszcze silniejszego hamowania gospodarki. Jak oceniają to specjaliści, przykładem takich działań może być wprowadzenie podatku kryzysowego od aktywów na Węgrzech, który uderza w sektor bankowy, ubezpieczeniowy, energetyczny, telekomunikacyjny oraz w sieci handlowe.

Wsparcie ze strony innych gałęzi biznesu

Wskazywana przez ekspertów potrzeba współpracy sektora bankowego z administracją publiczną (przy jednoczesnych ogromnych trudnościach i przeszkodach, które tej kooperacji nie ułatwiają) każe zadać pytanie, czy nie warto zastanowić się także nad wparciem bankowości przez inne dziedziny biznesu, na przykład branżę zarządzania płynnością finansową i wierzytelnościami? Wreszcie, na czym taka współpraca może polegać i w jakim zakresie może ona stymulować wprowadzanie pozytywnych zmian w obrębie samego sektora bankowego?

Jak mówią specjaliści w tej dziedzinie, banki coraz większą uwagę przywiązują do budowy systemów informacji o klientach i nie chodzi tu tylko o ich zdolność płatniczą. W tym zakresie swoją wiedzą i doświadczeniem wspomóc mogą je firmy z branży windykacyjnej.

W obecnych realiach gospodarczych stymulowanie i przywracanie obiegu pieniądza na rynek jest niezwykle istotne, stąd wzrastać powinna rola firm zarządzających ryzykiem i należnościami. Niemała część zleceń obsługiwanych przez podmioty z tej branży pochodzi właśnie od banków. To jednak nie jedyny sposób wsparcia tego sektora przez firmy zajmujące się zarządzaniem płynnością finansową. Nie mniej ważne są konkretne rozwiązania i propozycje działań, które zaoferować może ta branża.

Aby móc działać efektywnie, jednostki działające na rynku zarządzania wierzytelnościami muszą dysponować narzędziami, które pozwalają na zebranie informacji nie tylko o symbolicznym Kowalskim ale przede wszystkim o podmiotach gospodarczych. Coraz częściej tworzone są internetowe bazy nierzetelnych kontrahentów i klientów. Firmy, by zwiększyć swoją atrakcyjność biznesową, same starają się o przyznanie im certyfikatów wiarygodności świadczących o ich uczciwości i stabilnej sytuacji finansowej. Tego typu rozwiązania mogą być bardzo przydatne dla sektora bankowego.

Na całym świecie, a w ostatnim czasie także w Polsce, triumfy święci zaawansowana forma nowoczesnego wsparcia biznesu w postaci KPO (knowledge process outsourcing). Coraz więcej międzynarodowych koncernów korzysta z usług wysokiej klasy specjalistów, tzw. knowledge workers. Szacuje się, że wartość światowego rynku usług KPO w 2012 roku może wynieść nawet 17 mld dolarów. Wymiana specjalistycznej wiedzy, wszelkiego rodzaju analizy, badania oraz ekspertyzy, a przede wszystkim efektywne i kreatywne propozycje rozwiązań stają się więc podstawą rozwoju biznesu, także w Polsce.

Wymiana wiedzy między sektorem bankowym a branżą zarządzania ryzykiem i należnościami może przynieść wiele korzyści. W Polsce mamy wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie. Powstało tu i z powodzeniem funkcjonuje wiele firm, które swoją wiedzą i doświadczeniem są w stanie wesprzeć nie tylko sektor bankowy w kraju, ale i rynki zagraniczne, zarówno w intensywnie rozwijającej się Europie Środkowo-Wschodniej, jak i Zachodniej. Aby wspierać ideę takiej współpracy, w przyszłym roku Grupa Casus Finanse planuje organizację międzynarodowej konferencji pod patronatem Związku Banków Polskich, której celem będzie przedstawienie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń rynkowych właśnie w kontekście współpracy sektora bankowego nie tylko z administracją publiczną, ale i innymi gałęziami biznesu.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj