Przełomowy projekt dla Łodzi

2 września br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury łódzki magistrat zawarł umowę o dofinansowanie projektu Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej, etap II, odcinek Paradna – Pabianicka.

To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców miasta. To będzie droga, która stanowi część drogi krajowej nr 1 i w znaczący sposób odciąży miasto od ruchu tranzytowego - powiedział obecny przy podpisywaniu umowy Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Umowę podpisali dyrektor CUPT Anna Siejda oraz pełniący funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz Sadzyński. W uroczystości uczestniczyła także Podsekretarz Stanu w MI Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Jest to pierwszy „duży” projekt w ramach POIiŚ dla Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 257 725 141 zł, natomiast unijne dofinansowanie to 193 018 668 zł (tj. około 77% kosztów kwalifikowanych).

Projekt obejmuje swym zasięgiem południowo – zachodnie dzielnice miasta położone w kwartale ulic Rzgowska – Paderewskiego – Pabianicka. W ramach zadania wybudowanych zostanie ok. 2,7 km nowych odcinków dróg. W ich skład wejdą między innymi:

• dwupoziomowe skrzyżowanie Trasy Górnej z ulicą Pabianicką,
• przeprawa nad rzeką Olechówką,
• przebudowa ulic Trybunalskiej, Demokratycznej, Ustronnej oraz Pryncypalnej,
• budowa łącznicy drogowej pomiędzy Trasą Górną a Trasą Śląską.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie 1,5 – kilometrowy skrót pozwalający na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz dający duże oszczędności w czasie i kosztach przewozów osobowych i towarowych drogą krajową nr 1.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna południowo – zachodnich dzielnic Łodzi, co może w przyszłości wpłynąć na powstanie nowych miejsc pracy. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu, poprawie ulegną także warunki i jakość życia mieszkańców.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla działania 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj