Pierwsze regionalne biuro PARP w Poznaniu

© gettyimages

© gettyimages

Pierwsze regionalne biuro PARP otwarto 1 lipca w Poznaniu. Wielkopolska placówka będzie punktem kontaktowym dla przedsiębiorców z zachodniej części Polski. Powstanie regionalnych biur to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy postulują o skrócenie dystansu między przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność. W uroczystości otwarcia biura wzięli udział m.in. Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, poseł z Wielkopolski oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji regionalnych wspierający rozwój firm.

Inauguracji regionalnej placówki PARP w Wielkopolsce towarzyszyła debata przeznaczona dla przedsiębiorców, w ramach której odbyły się panele dyskusyjne „Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu” oraz „Polityka Nowej Szansy”, podczas których przedstawiono m.in. założenia nowego programu „System Wczesnego Ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”.

- Mijający rok pokazał, że wytrwałość, ciężka praca i determinacja naszych przedsiębiorców odegrały decydującą rolę w utrzymaniu dobrego stanu polskiej gospodarki. Ale to nie wszystko. Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Mowa o Krajowym Planie Odbudowy, dzięki któremu Polska będzie mogła dysponować ponad 58 miliardami EURO. Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

Podczas wydarzenia premier Jarosław Gowin wręczył odznakę honorową „Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP” panu Mariuszowi Walkowiakowi z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

PARP bliżej przedsiębiorców

Biuro regionalne w Poznaniu to pierwszy z planowanych czterech oddziałów regionalnych. Będzie odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej.

- Wierzę, że dzisiejsze wydarzenie pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój regionu Polski Zachodniej i będzie dobrym przykładem dla reszty  kraju. W województwie wielkopolskim PKB wynosi 64,76 tys. zł na jednego mieszkańca. Jest to najlepszy wynik ze wszystkich województw. Jest to pokłosiem starań tysięcy wielkopolskich przedsiębiorców, którzy przez lata działali dla wspólnego dobra. Dla naszego regionu istotne jest przyciąganie nowych, innowacyjnych inwestycji, które będą generowały wysokopłatne miejsca pracy. Polska Zachodnia posiada szeroki katalog terenów pod inwestycje, które czekają na przedsiębiorców gotowych do działania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stwarza dzisiaj szanse na stabilny rozwój potencjału i wzmacnianie pozycji firm z Wielkopolski   na tle krajowej i zagranicznej konkurencji – mówi wiceminister Grzegorz Piechowiak.

PARP od ponad 20 lat analizuje stan sektora MŚP w ujęciu regionalnym. Wielkopolska w tych badaniach wypada jako bardzo silne województwo pod względem istotnych parametrów przedsiębiorczości, tj. liczby aktywnych firm na mieszkańca, a także liczby pracowników przypadających na jedną firmę. W województwie pozytywnie wyróżniają się też mikrofirmy, które wydają więcej pieniędzy na inwestycje niż podobne podmioty w pozostałej części kraju (poza Mazowszem).

- W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej postawiono duży nacisk na technologiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez innowacje i technologie wpisujące się w model gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowanie modeli współpracy i wsparcia polskich przedsiębiorców w tym zakresie to jedno z głównych zadań biura PARP w Poznaniu. Know-how zdobywany na terenie Polski Zachodniej będzie służył wszystkim polskim firmom, ponieważ pozyskiwana wiedza będzie pomocna w opracowywaniu instrumentów wsparcia, które będą dostępne w całym kraju – zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

W poznańskim oddziale będzie zlokalizowany punkt informacyjny jednego z najważniejszych tegorocznych projektów PARP – Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w okresowych trudnościach (SWO).

- Inicjatywa powstania regionalnego oddziału to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, ale i samej Agencji, by być z nimi w bliższym kontakcie. Wielkopolska to region silny gospodarczo, z dużym zapleczem firm produkcyjnych, które z pewnością będą promotorami rozwoju w obszarach, które chce w kolejnych latach wspierać PARP. Umiejscowienie w Poznaniu pozwoli nam na szybsze dotarcie do firm, których działania mogą służyć jako dobre praktyki dla innych podmiotów, a także dobrze poznać potrzeby przedsiębiorstw, które stawiają na szybki rozwój –  mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Lokalizacja biura na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich też nie jest przypadkowa. To miejsce dobrze skomunikowane i doskonale znane, nie tylko mieszkańcom Poznania, ale też właścicielom i pracownikom firm regionu i całego kraju – dodaje prezes PARP.

SWO, czyli System Wczesnego Ostrzegania MŚP

Wiele przedsiębiorstw musiało się zmierzyć nie tylko ze znanymi do tej pory trudnościami, ale także z zupełnie nowym wyzwaniem jakim jest pandemia koronawirusa. Niektóre branże zostały szczególnie dotknięte i firmy w nich działające nie mogły czasowo prowadzić działalności. Aby uchronić je przed przedwczesną likwidacją lub upadkiem oraz stratami finansowymi, kadrowymi czy rozwojowymi, ważne jest wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Odpowiednio szybka reakcja na kłopoty firmy może pomóc uchronić ją przed redukcją zatrudnienia, zaciągnięciem pożyczek czy rezygnacją z inwestycji w innowacje oraz rozwój. A podmioty, w których sytuacja kryzysowa jest już faktem, będą mogły sprawniej uporać się z trudnościami, ustabilizować swoją sytuację oraz skupić na najważniejszej kwestii, czyli rozwoju.

System wczesnego ostrzegania, jest skierowany do wszystkich mikro-, małych i średnich firm działających na terenie Polski, które przechodzą okresowe trudności. Pomaga przede wszystkim ustalić źródło i przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa, a w dalszym kroku oferuje najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania.

Przedsiębiorca, który zgłosi się do Projektu będzie mógł uzyskać pomoc finansową ze wskazaniem na szkolenia, doradztwo czy mentoring. Pierwszym krokiem, po zarejestrowaniu, będzie zbadanie kondycji swojej firmy. Przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa pozwoli na wskazanie przyczyn zaistniałych trudności. Po przeprowadzeniu badania zostaną wskazane najodpowiedniejsze formy wsparcia: szkolenie, doradztwo lub mentoring. Przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom.

Przedsiębiorcy zakwalifikowaniu do programu mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 16 tys. zł netto. Do przedsiębiorców łącznie trafi wsparcie doradczo-szkoleniowe o łącznej wartości 32 mln zł z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja do programu odbywa się w podziale na 4 makroregiony. Przedsiębiorcy z dwóch pierwszych, czyli województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego mogą się zgłaszać do projektu od 1 lipca br. Informacje o starcie programu w pozostałych województwach zostaną wkrótce ogłoszone na stronie internetowej PARP.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj