Nowe satelity Galileo

Europejska Agencja Kosmiczna w imieniu Komisji Europejskiej podpisała w Londynie dalsze zamówienia na satelity i rakiety nośne, które posłużą do systemu Galileo. To kolejny etap projektu, dzięki któremu już w 2014 r. Europejczycy będą mogli korzystać z ulepszonych usług nawigacji satelitarnej.

– Jestem dumny, że Europa posiada konkurencyjny przemysł kosmiczny, będący w stanie zrealizować tak ambitny i zaawansowany technicznie program – powiedział komisarz Antonio Tajani.

Zostały podpisane 3 umowy. Pierwszy kontrakt, obejmujący 8 satelitów, został podpisany z firmą OHB System AG (Niemcy) i opiewa na kwotę około 250 mln euro. Druga umowa została podpisana z Arianespace (Francja) i dotyczy zarezerwowania do trzech możliwości wyniesienia satelitów na orbitę za pośrednictwem rakiet Ariane 5 (opłata za rezerwację w wysokości 30 mln euro). Trzeci kontrakt został podpisany z Astrium SAS (Francja) w celu dostosowania istniejącej rakiety Ariane 5 do wyniesienia każdorazowo na orbitę czterech satelitów programu Galileo i opiewa na kwotę w wysokości około 30 mln euro.

Satelity Galileo są obecnie wystrzeliwane parami za pomocą rosyjskich rakiet Sojuz. Dzięki wysoce konkurencyjnej ofercie dostawcy i rosnącej liczbie satelitów, które zostaną wyniesione na orbitę do 2014 r., Komisja jest w stanie przyspieszyć proces tworzenia systemu.

- Dla programu Galileo podpisanie umów oznacza konkretne i terminowe wdrożenie programu w ramach przewidzianego budżetu. Jestem dumny, że zdołaliśmy przyspieszyć dostawy satelitów i rakiet nośnych. Oznacza to, że Europejczycy będą mogli wykorzystać możliwości ulepszonej nawigacji satelitarnej w ramach Galileo już w 2014 r. Jestem dumny także z tego, że Europa posiada wysoce konkurencyjny przemysł kosmiczny, będący w stanie zrealizować tak ambitny i zaawansowany technicznie program – powiedział Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość.

System nawigacji Galileo

Podobnie jak GPS, Galileo umożliwi użytkownikom określenie ich dokładnego miejsca w czasie i przestrzeni, jednak dane Galileo będą bardziej precyzyjne i wiarygodne. Pod europejską kontrolą cywilną Galileo będzie kompatybilny – a w przypadku niektórych usług – interoperacyjny z amerykańskim systemem GPS i z rosyjskim systemem Glonass, ale niezależny od nich.

Dzięki świadczonym usługom Galileo będzie stanowić podstawę działalności wielu sektorów gospodarki europejskiej: z bezpłatnych usług Galileo odniosą korzyści sieci elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa zarządzające flotą, sektor transakcji finansowych, żegluga, operacje ratunkowe oraz misje pokojowe.

Osiem zamówionych satelitów powiększy liczbę już zamówionych 18 satelitów, z których dwa są już na orbicie od dnia 21 października 2011 r. Do końca 2015 r. będziemy więc mieć 26 satelitów. Drugie wystrzelenie kolejnych dwóch satelitów Galileo odbędzie się jeszcze w tym roku.

Program Galileo składa się z dwóch etapów:
faza walidacji orbitalnej (faza IOV) obejmuje testowanie i eksploatację czterech satelitów i powiązanej z nimi infrastruktury naziemnej. Faza ta jest w trakcie realizacji;
faza pełnej zdolności operacyjnej (faza FOC) obejmuje rozmieszenie pozostałej infrastruktury naziemnej i kosmicznej. Obejmuje ona wstępną zdolność operacyjną 18 satelitów operacyjnych. Pełen system będzie składać się z 30 satelitów na orbicie, a także dwóch satelitów pozostających na Ziemi, mogących w razie konieczności zastąpić te pierwsze, oraz z ośrodków kontrolnych znajdujących się w Europie oraz sieci stacji czujnikowych i stacji typu „uplink” zainstalowanych na całym świecie.

Zamówienia na usługi niezbędne do zapewnienia pełnej operacyjności systemu Galileo zostały podzielone na sześć umów. W styczniu 2010 r. udzielono trzech zamówień, mających na celu zapewnienie systemowego wsparcia inżynieryjnego dla satelitów i rakiet nośnych. Czwarta umowa została podpisana w Brukseli w październiku 2010 r. z firmą SpaceOpal obsługującą infrastrukturę kosmiczną i naziemną. W czerwcu 2011 r.  zostały podpisane dwie pozostałe umowy z firmą ThalesAlenia (Francja) w sprawie infrastruktury naziemnej i z firmą Astrium (Wielka Brytania) w sprawie infrastruktury kontroli naziemnej.

Proces ten został rozpoczęty w lipcu 2008 r. przez Europejską Agencję Kosmiczną w imieniu Komisji Europejskiej. Po przeprowadzeniu etapu wszechstronnego dialogu wybrane przedsiębiorstwa zostały zaproszone do przedstawienia swoich najlepszych i ostatecznych ofert. Wszystkie zamówienia zostały udzielone na podstawie zasady „najlepsza relacja wartości do ceny”.

Satelity

Kontrakt ramowy podpisany zarówno z firmą OHB System AG, jak i EADS-Astrium GmBH, na okres od 2010 do 2016 r. obejmuje dostawę do 32 satelitów. W 2010 r. zawarto z OHB specjalną umowę dotyczącą pierwszego zamówienia 14 satelitów, z zastrzeżeniem dostarczenia pierwszego satelity w 2012 r. Od tego czasu co półtora miesiąca ma być dostarczany jeden satelita. Ostatnia dostawa jest przewidziana na rok 2014.

Usługi wynoszenia satelitów na orbitę

W 2010 r., udzielono zamówienia firmie Arianespace na wystrzelenie pięciu rakiet nośnych Sojuz z Kourou w Gujanie Francuskiej, z których każda będzie transportowała dwa satelity. W umowie przewidziano również dodatkowe możliwości wystrzelenia rakiet Sojuz (z dwoma satelitami) i Ariane 5 (z czterema satelitami).

Podpisana dziś umowa z Astrium SAS (Francja) obejmuje dostosowanie techniczne typowej rakiety Ariane 5 do szczególnych potrzeb satelitów Galileo. Dostosowanie to umożliwia wyniesienie na orbitę czterech satelitów na raz, a tym samym przyspieszenie ich rozlokowania.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj