Miliony z Unii na turystykę i kulturę

Centrum konferencyjno-wystawiennicze w zabytkowej kurtynie fortu „Kościuszko” w Krakowie, rewitalizacja centrum wsi Zawada w sąsiedztwie drewnianego kościoła z XV wieku czy remont i konserwacja małopolskich zabytkowych kościołów – to tylko niektóre z projektów, którym Zarząd Województwa zdecydował przyznać dotację w ramach MRPO.

W sumie wybrano 13 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 34 mln zł. Dzięki środkom unijnym zostanie pokryta część kosztów utworzenia Ekomuzeum Cywilizacji i Wojny XIX i XX w. w Krakowie w ramach projektu Otwarta Twierdza. Inwestycja będzie obejmować fort 44 Tonie i jego otoczenie. Będzie to miejsce otwarte dla mieszkańców i turystów.

Dzięki pieniądzom z Unii zostanie również przebudowany zabytkowy spichlerz w zespole klasztornym ss. Norbertanek w Imbramowicach, a teren wokół klasztoru zostanie zagospodarowany. Powstanie tam centrum kulturowo-turystyczne.

Dotację unijną w wysokości ponad 2 mln zł otrzyma gmina Korzenna na rewitalizację zabytkowego założenia parkowo-dworskiego. Głównym celem jest odrestaurowanie skupiającego największą uwagę, zabytkowego dworu oraz przekształcenie go na centrum wystawienniczo-konferencyjno-warsztatowe.

Prawie 3,3 mln zł unijnej dotacji otrzyma projekt rewaloryzacji budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie. Obiekt ma pełnić funkcję kulturalną i stać się siedzibą Galerii Miejskiej w Tarnowie. Budynek, poza całkowitym remontem, ma zostać wyposażony w sprzęt multimedialny – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Umożliwi to organizację wystaw plenerowych, koncertów, spektakli, happeningów oraz zajęć edukacyjnych.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się także pomysł na udostępnienie do ruchu turystycznego komór Lill Górna i Kazanów w Kopalni Soli „Wieliczka”. Obiekty mają zostać wyposażone w nowoczesne technologie multimedialne podkreślające walory zabytku, co będzie dodatkową atrakcją dla turystów.

Dofinansowanie dla projektów zostało przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Schemat 3.2.A. Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych. Na liście rezerwowej znalazło sie 19 projektów.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj