Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów Uniwersytetu Łódzkiego

Wspieraniem nowoczesnych projektów zajmuje się pozawydziałowa jednostka Uniwersytetu- Akcelerator. Jego zadaniem jest odkrycie oraz dojście do innowacyjnych transakcji, pomysłów i idei z wydziału high- tech w państwie Polskim, a także oferowaniu im znacznej pomocy, głównie w dziedzinie komercjalizacji. Sukurs udzielany jest nowym firmom, przedsiębiorstwom, które rozwijają się oraz przystosowują społeczeństwo do nowatorskich rozwiązań.

Pozawydziałowa jednostka Uniwersytetu Łódzkiego kieruje swoje propozycje do naukowców, wynalazców, innowatorów, a także zarówno do jednostek prowadzących działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technik i technologii.

Akcelerator zajmuje się realizacją kilku programów, m.in. ,,Inkubatorem technologii i przedsięwzięć high- tech”. Ich główne zadanie polega na udzielaniu wsparcia w ocenie oraz wprowadzaniu na rynek gospodarczy nowoczesnych produktów i usług. W skład jego programu zakwalifikowanych zostało sześć innowacyjnych przedsięwzięć. Mowa jest o progresywnych dziedzinach, taki jak: e-learning, szyfrowanie i bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez Internet oraz aplikacje multimedialne.

Kolejną ideą jednostki Uniwerystetu Łódzkiego jest ,,program kojarzenia partnerów z Polski i USA Mining&Matching”. Polega to na szukaniu partnerów dla nowych klientów, dopiero co powstałych przedsiębiorstw oraz rynków zbytu, nowoczesnych technologii, a także osób posiadających własne postępowe rozwiązania przewidziane na innowacyjnych rynkach. Przystąpienie do programu Akceleratora wiąże się z okazją do lepszej sprzedaży, a także promocji polskich propozycji przedsięwzięć high- tech w stosunkach gospodarczych w USA oraz innych rynkach, a w szczególności zagranicznych. W programie tym Polskie firmy biorą udział bez ponoszenia żadnych kosztów, więc jest to tym bardziej atrakcyjniejsza propozycja rozwoju innowacyjności.

Aktualnie uczestnikami programu „Mining&Matching” jest 40 polskich przedsiębiorstw, w których skład wchodzą również instytuty badawczo- rozwojowe. Celem ich działalności z wykorzystaniem tego projektu jest wprowadzenie swych nowych produktów na rynki zagraniczne. Planowa realizacja „Mining&Matching”, przewidziana została przynajmniej do końca przyszłego roku, a firmy które zakwalifikowały się do udziału w tym programie podpisały umowy o współpracy z wybranymi partnerami w Stanach Zjednoczonych. Układ bowiem odnosi się do przesyłania technologii do Polski, jak i również dokonywania inicjacji polskich innowacyjnych produktów oraz usług na stosunki gospodarcze w USA. Przykładem jest polska platforma e-learningowa zajmująca się prowadzeniem szkoleń na odległość.

Stworzony został również ,,Program komercjalizacji technologii”, który przeznaczony jest dla uniwersytetów, wszelkich jednostek badawczych, instytutów, prywatnych przedsiębiorców, którzy tworzą oraz rozwijają nowoczesne techniki produkcji i usług, kreują postępowe technologie, pragnąc z jego pomocą skomercjalizować efekty swoich prac. Akcelerator w celu odkryciu jak najlepszych rozwiązań, a także najwłaściwszego przystosowywania parametrów, wykorzystuje bazy nowych technologii, różnych firm polskich i zagranicznych, które zgłosiły swój udział w projekcie.

Organizacje planu ofensywnego Uniwersytetu Łódzkiego w ubiegłym roku, zaczęły współpracować z przedsiębiorstwami i ośrodkami z całego obszaru Polski, które są ważnymi z pozycji widzenia uaktywnienia przedsiębiorstwa dla jego rozwoju, powstaniu nowoczesnych technik oraz komercjalizacji dziedzin życia, w tym głównie nauki. Twórcy projektu kooperują z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, również ze stowarzyszeniami i różnymi organizacjami łączącymi zakłady pracy.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj