Infostrada połączy gminy w Łódzkiem

Za trzy lata całe województwo, a w tym roku pięć gmin z Łódzkiego doczeka się szerokopasmowego Internetu. To Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz, które zostały objęte projektem pilotażowym Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Realizacja projektu pilotażowego właśnie się zaczyna, a zakończy w lipcu.

Urząd Marszałkowski w Łodzi podpisał umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym kierownikiem projektu – konsorcjum Tele B i Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

We wspomnianych gminach powstanie tzw. infrastruktura szkieletowa i dystrybucyjna, która umożliwi lokalnym operatorom podłączenie szerokopasmowego Internetu do gospodarstw domowych, firm i instytucji.

- Na początku będzie on dostępny za pomocą sygnału radiowego, następnie łącze radiowe zostanie zastąpione światłowodowym – mówi Marek Trznadel, Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Projekt ma być współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania IV.1 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Nowoczesna sieć umożliwi nie tylko zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorstwom dostępu do szybkiej sieci, ale stworzy też możliwość rozwoju m.in. e-administracji (załatwiania spraw na odległość), e-zdrowia (przesyłania wyników badań z wykorzystaniem sieci Internet), e-usług (bankowości elektronicznej, e-zakupów, e- nauki), a także korzystania z taniej telefonii internetowej. W ramach działań realizowanych przez samorządy gmin, które obejmie projekt, część mieszkańców, m.in. rodziny zastępcze i o niskich dochodach, będzie miała podłączony Internet bezpłatnie.

Projekt pilotażowy ma sprawdzić funkcjonowanie modelu realizacji, który zostanie wprowadzony w całym województwie w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Będzie ona pełniła funkcję infostrady, łączącej światłowodem każdą spośród 177 gmin w regionie łódzkim.

Dziś dostęp do Internetu ma około 42% gospodarstw domowych w województwie łódzkim a szerokopasmowy dostęp do Internetu posiada zaledwie około 30%, w tym głównie w samej Łodzi. Poza stolicą województwa nowoczesna sieć teleinformatyczna zapewniająca dostęp szerokopasmowy dociera tylko do około 11% firm i rodzin, co plasuje nasz region znacznie poniżej średniej krajowej. Ponad 300 tys. gospodarstw domowych nie ma obecnie szans na szerokopasmowy Internet ze względu na brak technicznych możliwości podłączenia go przez operatorów. Część gmin jest też pozbawiona dostępu do Internetu, ponieważ doprowadzanie sieci do małych i odległych miejscowości nie opłaca się operatorom.

Po zakończeniu projektu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej szerokopasmowy Internet stanie się dostępny dla wszystkich jednostek administracji samorządowej i innych instytucji, a także dla większości firm w województwie oraz dla około 90 proc. mieszkańców.
Projekt zakłada wybudowanie szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej w całym regionie oraz przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci do odbiorców. Podstawowym medium transmisyjnym będzie światłowód, dodatkowo powstanie też infrastruktura oparta na technologiach bezprzewodowych.

Zakończyła się już tzw. inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych w regionie, przeprowadzona na zlecenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Umożliwi to podjęcie decyzji m.in. o przebiegu sieci i lokalizacji węzłów dystrybucyjnych. Dzięki temu lokalni operatorzy mogą się też ubiegać o unijne dotacje na inwestycje związane z budową sieci.
Projekt techniczny powinien powstać w przyszłym roku, instalacja urządzeń ma zacząć się w 2011r., a zakończenie budowy ŁRST planowane jest na 2013 r. 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego jest instytucją ekspercką, wspierającą rozwój firm i samorządów w województwie łódzkim. Prowadzi m.in. regionalne fundusze pożyczkowy i poręczeń kredytowych oraz punkty konsultacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jako jedyna w Łódzkiem Regionalna Instytucja Finansująca zajmuje się naborem i oceną wniosków o dotacje z UE, przyznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja sprawuje również funkcję Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w województwie łódzkim. W ostatnich kilku latach wyświadczyła bezpłatne usługi informacyjne oraz doradcze, dotyczące zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwości pozyskiwania środków unijnych dla kilku tysięcy obecnych oraz potencjalnych przedsiębiorców. Realizuje również własne projekty unijne, związane z udzielaniem dotacji na założenie biznesu, a także świadczy usługi doradcze dla samorządów i innych jednostek publicznych. Jednym z jej najnowszych projektów jest Gildia Aniołów Biznesu.

/www.larr.lodz.pl

Zaloguj się Logowanie

Komentuj