Galileo już w kosmosie

Z Kourou w Gujanie Francuskiej wystrzelono pierwsze satelity operacyjne systemu Galileo. Na orbitę okołoziemską na wysokość 23 000 km wyniesie je rakieta nośna Sojuz. To historyczne wydarzenie przybliża Europę do zbudowania własnego inteligentnego systemu nawigacji satelitarnej, który przyniesie wiele korzyści gospodarce i ułatwi codzienne życie Europejczyków.

Program Galileo stawia w uprzywilejowanej pozycji europejski przemysł, który może odnieść duże korzyści, zapewniając przedsiębiorstwom i obywatelom bezpośredni dostęp do europejskiego sygnału nawigacji satelitarnej.

Od 2014 r. nowa konstelacja umożliwi poprawienie jakości usług, których skuteczne funkcjonowanie zależy od technologii nawigacji satelitarnych, np. zwiększając precyzyjność nawigacji samochodowej i skuteczność zarządzania ruchem drogowym, usprawniając usługi poszukiwawczo-ratownicze, a także zwiększając bezpieczeństwo transakcji bankowych i niezawodność dystrybucji energii elektrycznej. Ekonomiczny wpływ tego projektu w ciągu najbliższych 20 lat szacuje się ogółem na około 90 mld euro.

- To wydarzenie, z którego wszyscy Europejczycy mogą być dumni: wystrzelenie satelitów dowodzi biegłości Europy w dziedzinach związanych z przestrzenią kosmiczną. Zwracam się teraz do europejskiego przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, aby jak najszybciej zaczęły korzystać ze znaczących możliwości gospodarczych, jakie oferuje ten system. Kolej na wasze innowacyjne pomysły! Obywatele Europy też mogą zacząć się przygotowywać – już niedługo Galileo stanie się nieodłączną częścią naszego codziennego życia – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorstwa.

Galileo: ulepszony globalny system nawigacji satelitarnej dla Europy

Celem programu Galileo jest opracowanie ulepszonego globalnego systemu nawigacji satelitarnej, dostarczającego bardzo precyzyjnych i gwarantowanych informacji dotyczących położenia. Od 2014 r. w ramach systemu dostępne będą trzy rodzaje usług: darmowa usługa otwarta, usługa publiczna o regulowanym dostępieoraz usługa poszukiwawczo-ratownicza. W dalszej kolejności uruchomiona zostanie m.in. usługa komercyjna oraz usługa bezpieczeństwa („Safety-of-Life”), które umożliwią zwiększenie przepustowości i zapewnią większą dokładność poświadczonych danych.

Wystrzelone satelity to pierwsze realne elementy pełnej konstelacji, która umożliwi uruchomienie podstawowych usług do 2014 r. Umieszczenie na orbicie dwóch satelitów wyposażonych w najdokładniejsze w historii zegary atomowe (masery), określające czas z dokładnością do jednej sekundy na trzy miliony lat, oznacza, że walidacja całej konstelacji, która ma się składać z 30 satelitów, może zostać przyśpieszona. Galileo jest interoperacyjny i kompatybilny z GPS.

Galileo wygeneruje 90 mld euro dodatkowych dochodów dla przedsiębiorstw

Nie ma już wątpliwości, że europejski system nawigacji satelitarnej jest na najlepszej drodze do pełnej operacyjności. Obecnie należy skoncentrować się na świadczeniu usług na rzecz europejskich obywateli i gospodarki, zgodnie ze strategią Komisji „Europa 2020”. Poprzez swoje usługi system stanowi podstawę wielu sektorów europejskiej gospodarki: bezpłatna usługa otwarta, usługa publiczna o regulowanym dostępie oraz usługa poszukiwawczo-ratownicza przyniosą korzyści w takich sektorach jak sieci energetyczne, przedsiębiorstwa zarządzające flotą, transakcje finansowe, transport morski, operacje ratownicze i misje pokojowe.

Galileo zapewnia ponadto Europie wiedzę o technologii, która ma coraz większe znaczenie, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak dystrybucja energii i sieci telekomunikacyjne. Oczekuje się, że w ciągu 20 lat system ustanowiony w ramach programu Galileo przyniesie gospodarce europejskiej 90 mld euro w postaci dodatkowych dochodów dla przedsiębiorstw oraz korzyści publicznych i społecznych.

Poprzednikiem programu Galileo jest EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service, europejski system wspomagania satelitarnego). Jest to europejski system regionalnego wzmacniania sygnałów GPS. Otwarta usługa EGNOS jest dostępna od października 2009 r., a Komisja niedawno uruchomiła przy jej pomocy usługę bezpieczeństwa („Safety-of-Life”) dla lotnictwa

Zaloguj się Logowanie

Komentuj