Coraz trudniej o kompetentnych pracowników

bezrobocie

© Fundacja Frome

Dobre wynagrodzenie, możliwości awansu i rozwoju, traktowanie pracownika jak partnera oraz pozytywny wizerunek pracodawcy to najlepsze sposoby na pozyskanie kompetentnych pracowników – wynika z opinii uczestników konferencji zorganizowanej przez Fundację Frome pod hasłem „Rosnące bezrobocie czy pracownik-dobro unikalne.

Aż 80% firm ma problemy z rekrutacją osób o odpowiednich umiejętnościach. W Polsce stopa bezrobocia wynosi obecnie ok. 14%, a pomimo tego pracodawcy narzekają na brak kompetentnych pracowników, szczególnie specjalistów o wysokich kwalifikacjach. W jaki sposób firmy mogą ich dziś pozyskiwać?

Pracodawcy muszą przede wszystkim zrozumieć, że rynek pracy się zmienił, a pracownik często nie jest już jego słabszą stroną. Muszą zacząć myśleć o pracownikach jak o partnerach, wręcz jak o klientach, którym trzeba pewne rzeczy zaoferować, aby chcieli przyjść do firmy” – wskazuje Agnieszka Pieczyńska, prezes Fundacji FROME, wspierającej rozwój menedżerów i biznesu – „Dzisiejszy kompetentny pracownik to już nie wyrobnik, któremu możemy powiedzieć ‘Na twoje miejsce jest dziesięciu w kolejce’, lecz cenne dobro, o które należy dbać”.

Zmieniły się także oczekiwania pracowników względem pracodawców. O ile jeszcze niedawno pracownicy stawiali przede wszystkim na stabilność zatrudnienia i związane z tym bezpieczeństwo, o tyle obecnie – jak wskazują najnowsze badania firmy Randstad –  największą uwagę przy wyborze pracy przywiązują do wynagrodzenia, a potem do komfortu i bezpieczeństwa pracy. Następnymi w kolejności aspektami są stabilność firmy i interesująca praca. „Wynika z tego, że pracodawcy mogą się spodziewać wzmożonej presji płacowej w obszarze kluczowych w firmie stanowisk oraz niestety zwiększonej rotacji personelu. Aby utrzymać w firmie kompetentnych pracowników, konieczne będzie podwyższanie ich wynagrodzeń” – wyjaśnia Katarzyna Opiekulska, dyrektor zarządzająca LSJ Group, szczecińskiej  firmy rekrutacyjnej.

Taka ewolucja rynku pracy sprawia, że pracodawcy muszą walczyć o nowych pracowników i utrzymywać już pracujących. Ważne staje się świadome i przemyślane budowanie marki pracodawcy, przy czym działania wizerunkowe należy prowadzić nie tylko przy rekrutacji, ale przede wszystkim kierować je do pracowników już zatrudnionych, aby uświadamiać im korzyści z relacji zawodowych, w jakich już są. „Warto systematycznie badać rynek i dostosowywać zarobki na poszczególnych stanowiskach do stawek w konkurencyjnych firmach. Ważne jest również przejrzyste określanie ścieżek kariery i wprowadzanie systemów motywacyjnych, a także organizowanie regularnych spotkań z pracownikami, które umożliwiają zaangażowanie ich w budowanie strategii firmy oraz poznanie ich planów i potrzeb” – wylicza Katarzyna Opiekulska. Takie działania powodują, że sami pracownicy stają się ambasadorami pracodawcy, a ich pozytywne opinie nierzadko przyciągają do firmy kolejne osoby.

Istotne jest również inwestowanie w kompetencje kadry i proces kształcenia pracowników oraz włączanie się pracodawców w edukację młodych ludzi poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi – „Specjalista w jeden sezon na drzewie nie urośnie, trzeba go wykształcić” – zaznacza prof. Grażyna Maniak, dziekan wydziału nauk społecznych ZPSB – „Pracodawcy powinni uświadomić sobie, że skończyła się era kształcenia pod zawód, może za wyjątkiem uczelni technicznych. Uczelnie wyższe dziś nie dają firmom „gotowców”, młodych ludzi z marszu gotowych do każdej pracy, a jedynie wyposażają studentów w pewne uniwersalne kompetencje. Dlatego warto, aby firmy współpracowały z uczelniami i angażowały się w proces kształcenia przyszłych pracowników”.

Ponadto skuteczne pozyskiwanie odpowiednich pracowników wymaga wykorzystywania zupełnie innych niż tradycyjne kanałów rekrutacyjnych – „Kiedyś wystarczyło dać ogłoszenie w drukowanej gazecie, dziś niestety specjalistów w ten sposób nie znajdziemy” – wskazuje Aleksandra Grzybkowska z firmy Consileon, działającej w branży IT. Obecnie firmy coraz częściej rekrutują pracowników za pośrednictwem mediów społecznościowych i forów dyskusyjnych. Wykorzystują reklamę zewnętrzną tj. bilboardy czy wiaty na przystankach, a nawet reklamę radiową i telewizyjną. Dobrym rozwiązaniem jest także organizowanie dni otwartych w firmie i uczestniczenie w targach pracy.

Niestety, czasy rozwiązań oczywistych w zakresie pozyskiwania kompetentnych pracowników minęły bezpowrotnie. Pozostaje żmudne, konsekwentne budowanie marki pracodawcy, wielokanałowe dystrybuowanie informacji rekrutacyjnych i dbanie obecnych pracowników,  których pracodawcy nadal zbyt rzadko doceniają” – konkluduje Agnieszka Pieczyńska.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj