By w Łódzkiem były kapitalne uczelnie

W piątek, 23 kwietnia, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego rozpocznie się konferencja „Uczelnie wyższe fundamentem rozwoju regionu łódzkiego” z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka oraz Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Elżbiety Hibner.

Konferencja zainauguruje realizację programu „Kapitalne uczelnie w Łódzkiem”, który ma wspomagać państwowe szkoły wyższe w staraniach o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W pierwszej części konferencji przedstawiony zostanie ranking wszystkich szkół wyższych naszego regionu, aplikujących o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ostatnich latach. Wynika z niego, że 7 uczelni państwowych – sześć z Łodzi i jedna ze Skierniewic – od początku 2008 r. złożyło w sumie 119 wniosków o dofinansowanie. Spośród nich 30% uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną. Choć proporcja jest wyższa niż w przypadku uczelni prywatnych (na 106 złożonych wniosków, 22% uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną), celem programu „Kapitalne uczelnie w Łódzkiem” jest uzyskanie jeszcze lepszej skuteczności w aplikowaniu przez uczelnie o pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Druga część spotkania poświęcona zostanie prezentacji dobrych praktyk, czyli tych projektów, które z powodzeniem są już realizowane przez uczelnie wyższe w ramach PO Kapitał Ludzki.

Jeszcze w tym roku uczelnie wyższe mogą wziąć udział w 12 konkursach o dofinansowanie, a suma pieniędzy do rozdysponowania – z samego Priorytetu VIII i IX – do końca 2010 roku wynosi ponad 120 mln zł. Urząd Marszałkowski będzie wspierał uczelnie m.in. poprzez dodatkowe seminaria i dyżury w Punkcie Informacyjnym, zostaną również uruchomione specjalna infolinia i kontakt e-mailowy.

W harmonogramie konferencji przewidziano także dyskusję z udziałem beneficjentów oraz przedstawicieli Instytucji Pośredniczących.

/Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zaloguj się Logowanie

Komentuj