Agrafka Agory szansą dla studentów z małych miejscowości

Rusza kolejna, szósta już edycja programu stypendialnego „Agrafka Agory”. Ma on zapewnić wyrównanie szans edukacyjnym studentom ze wsi i małych miasteczek. Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia.

„Agrafka Agory” to partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce organizowany od sześciu lat. W jego ramach przyznawane są dotacje na skierowane do studentów programy lokalnych organizacji stypendialnych.

Główne cele przedsięwzięcia to wyrównywanie szans edukacyjnych, motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

O dofinansowanie z ramienia programu mogą ubiegać się lokalne, pozarządowe organizacje stypendialne, działające na terenie wsi i miast do około 100 tys. mieszkańców, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Minimalna kwota, jaką może otrzymać organizacja w Programie „Agrafka Agory” wynosi 5 130 zł, a maksymalna – 20 520 zł. Wysokość dotacji jest uzależniona od zadeklarowanego wkładu własnego.

Wnioski do bieżącej edycji programu można zgłaszać do 15 kwietnia. Kandydaci powinni przesyłać je na adres: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z dopiskiem – „Agrafka Agory”.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 13 maja.

Jak przypominają organizatorzy programu, w jego dotychczasowych pięciu edycjach przyznano w sumie 85 dotacji na realizację lokalnych konkursów stypendialnych, na łączną sumę ponad 700 tysięcy złotych

Zaloguj się Logowanie

Komentuj