260 mln zł z UE na bezpieczeństwo energetyczne Polski

© 123RF

© 123RF

Komisja Europejska zgodziła się na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) budowy linii elektroenergetycznej na odcinku Ełk – granica RP z Litwą. Dzięki tej inwestycji w 2015 roku zamknie się tzw. pierścień bałtycki, czyli ciąg połączeń energetycznych wokół Bałtyku. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Projekt „Budowa linii Ełk Bis – Granica RP” polega na budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV o długości 111,6 km, która będzie przebiegać przez dwa województwa (warmińsko-mazurskie i podlaskie) do granicy z Litwą. Wartość inwestycji to 573 mln zł, a dofinansowanie z PO IiŚ – 257 mln zł. Potwierdzenie wkładu unijnego przez Komisję Europejską jest konieczne przy dużych projektach o wartości powyżej 50 mln euro.

Inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia, polegającego na budowie infrastruktury umożliwiającej przesył energii elektrycznej pomiędzy Polską i Litwą. Łączna wartość wszystkich inwestycji po stronie polskiej związanych z budową tego połączenia to 1,8 mld zł. 6 inwestycji otrzymało dofinansowanie z PO IiŚ w wysokości 768 mln zł:

Budowa stacji Ołtarzew,

Budowa linii Miłosna – Siedlce – Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów,

Budowa linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew,

Budowa linii Ełk Bis – Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II),

Budowa linii Ełk Bis – Granica RP,

Budowa stacji Stanisławów (projekt nie wymagający potwierdzenia wkładu ze strony KE).

- Decyzja Komisji dotyczy ostatniego po stronie polskiej odcinka połączenia elektroenergetycznego z Litwą. Zatem zapewnione jest już finansowanie całego przedsięwzięcia, którego realizacja jest ważna w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, tak Polski i Litwy, jak i całej Unii Europejskiej. Ta inwestycja pokazuje, że możliwe są wspólne projekty integrujące infrastrukturę sieciową i europejskie rynki energii elektrycznej – powiedział Adam Zdziebło wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Po stronie litewskiej także trwają już prace – 5 maja w litewskim Alytus oficjalnie rozpoczęto prace budowlane. Długość linii po stronie litewskiej wyniesie ok. 51 km. Powstanie też stacja konwertorowa, która pozwoli na synchronizację systemów przesyłowych Polski i Litwy.

Dzięki tym inwestycjom zostaną zlikwidowane bariery w funkcjonowaniu europejskiego rynku energii oraz Europejskiego Systemu Przesyłowego poprzez zamkniecie tzw. Pierścienia Bałtyckiego (Baltic Ring). – Są one istotnym elementów inicjatywy Komisji Europejskiej „Baltic Energy Market Interconnection Plan” (BEMIP), której celem jest pełna integracja trzech krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii – z europejskim systemem elektroenergetycznym – powiedział wiceminister A. Zdziebło.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj