250 tys. złotych na pomoc społeczną

© freeimages.com

© freeimages.com

12 zachodniopomorskich fundacji, towarzystw i stowarzyszeń otrzyma w tym roku dofinansowanie na działania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz bezdomnym. Dotację 250 tys. zł podzieliła komisja wojewody na podstawie otwartego konkursu ofert.

Pieniądze na działania na rzecz osób niepełnosprawnych – w sumie 58 tys. zł otrzymają 3 organizacje: 25 tys. zł – szczeciński oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, 26 tys. zł – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie oraz 7 tys. zł -zachodniopomorski oddział Polskiego Związku Głuchych.

Pomoc osobom bezdomnym dofinansowana została kwotą 192 tys. zł. Największa dotację wojewody – 50 tys. zł na działania w tym zakresie otrzyma Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.  42 tys. zł uzyskał zachodniopomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża na prowadzenie punktu socjalnego, a 23 tys. zł szczeciński zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W ramach dotacji na pomoc osobom bezdomnym wsparcie otrzymają też dwie organizacje pomagające samotnym matkom i kobietom w ciąży: 18 tys. zł przekazane zostanie na Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Karwowo, a 17 tys. zł Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie Szczecińskim. Po 15 tys. zł uzyskały koszalińskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i białogardzki oddział Teen Challenge Chrześcijańskiej Misja Społeczna. 7 tys. zł otrzyma Bank Żywności w Nowych Bielicach, a 5 tys. zł. Fundacja – Instytut św. Brata Alberta w Świnoujściu.

Komisja konkursowa odrzuciła 5 złożonych ofert – jedna nie spełniała wymogów formalnych, 2 miały ograniczony zasięg pomocy, a 2 dotyczyły działań związanych z wypoczynkiem i rekreacją.

Dofinansowanie działalności fundacji, towarzystw i stowarzyszeń przyznawane jest w ramach „Programu współpracy wojewody zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2014 r.” W zeszłym roku dotacja w wysokości 250 tys. zł przekazana została 12 podmiotom.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj