200 mln zł na rozwój innowacji w polskim sektorze energetycznym

innowaycjność

© 123RF

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i PGE Polska Grupa Energetyczna nawiązały współpracę, dzięki której wdrożą model otwartych innowacji w branży elektroenergetycznej.

Współpraca NCBR i Grupa PGE ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiej energetyki w obszarach zdefiniowanych przez koncern energetyczny. W myśl podpisanego 1 lipca br. w Warszawie porozumienia, prace badawczo-rozwojowe, realizowane przez konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców, finansowane będą przez NCBR i Grupę PGE. Partnerzy przeznaczą na ten cel po 100 mln zł.

- Odpowiadamy na zapotrzebowanie płynące ze strony przemysłu oraz ofertę polskiej nauki. Łączymy siły z PGE, by wspierać rozwój innowacji w branży elektroenergetycznej. Współpraca z PGE to ważna inicjatywa, która przybliża nas do celu, jakim jest szerzenie idei „open innovation”. Wierzymy, że technologie wypracowywane na rzecz PGE przez inne firmy i spółki typu spin-off pomogą w uzyskaniu przełomowych technologii – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

- Podobnie jak na Zachodzie, innowacyjność staje się osią, wokół której skupia się działalność koncernów energetycznych w Polsce. Jestem przekonany, że prawdziwa fala podejmowanych dzisiaj inicjatyw, którą obserwujemy w sektorze, w tym nasza współpraca z NCBR, przyniesie wymierne efekty i komercjalizacja choćby części z nich da branży mocne instrumenty do rozwoju z korzyścią dla akcjonariuszy, naszych klientów i środowiska naturalnego. Energetyka i nauka dysponują potencjałem niezbędnym, aby zrodzić technologie przyszłości - mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do uruchomienia przez NCBR i Grupę PGE wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane będą najlepsze, odpowiadające na zapotrzebowanie rynku projekty B+R. Na innowatorów z branży elektroenergetycznej czekać będzie łącznie 200 mln zł. Cykliczne konkursy, dające możliwość aplikowania pomysłodawcom częściej, niż raz w roku, będą organizowane przez NCBR. W ten sposób powstanie unikalne, bo nie jednorazowe, narzędzie wspierające rozwój innowacji. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowane zostało na koniec bieżącego roku

Zaloguj się Logowanie

Komentuj